Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Kønsbalance i bestyrelsen – gælder det for medarbejderrepræsentanter?

EU stiller nu krav om mere ligelig kønsfordeling i bestyrelser og direktioner. Det betyder, at også medarbejderrepræsentanter kan blive berørt.

Europa-Parlamentet vedtog sidste år det såkaldte Kønsbalancedirektiv. Direktivet gælder børsnoterede virksomheder med over 250 ansatte og kommer dermed til at få indflydelse på bestyrelsen og direktionen i en række danske industrivirksomheder.

Formålet med direktivet er at opnå en mere ligelig repræsentation af mænd og kvinder i ledelsen i aktieselskaber.

De formelle krav lyder således:

  1. Personer af det underrepræsenterede køn skal tegne sig for mindst 40 procent af posterne som bestyrelsesmedlem.
  2. Personer af det underrepræsenterede køn skal tegne sig for mindst 33 procent af posterne som ledelsesmedlem, dvs. både direktører og bestyrelsesmedlemmer.

Kønsbalancedirektiv

Du kan læse direktivet om kønsbalance her

Kønsbalancedirektivet

Direktivet omfatter også medarbejderrepræsentanter. Det er imidlertid uvist, hvordan det i praksis vil udmønte sig.

Direktivet beskriver for eksempel ikke, om der skal laves en separat beregning for medarbejderrepræsentanter, eller om de skal medregnes i den samlede opgørelse over kønsrepræsentation. Det er desuden også uklart, hvordan reglerne vil gælde for datterselskaber og koncerner.

Direktivet skal være implementeret i dansk lov senest d. 28. december 2024. CO-industri følger sagen.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?