Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

ESU-repræsentant

ESU-repræsentanter kan være med til at påvirke ledelsens beslutninger og give medarbejderne indflydelse på arbejdsforholdene i hele koncernen, når den har afdelinger og virksomheder på tværs af landegrænser i Europa.

Såvel danske som udenlandske virksomheder opererer i dag på det europæiske og internationale marked. Det betyder, at beslutninger truffet i et land i stigende grad har konsekvenser for arbejdstagere i andre lande.

Europæiske samarbejdsudvalg

Pjece nr.: 2020-068

Udgivelsesdato: 19-11-2020

Læs mere og bestil

Etableringen af et ESU skal sikre, at en koncerns medarbejdere bliver informeret og hørt om beslutninger, der har betydning for deres arbejdsliv. Medarbejderne får mulighed for at mødes med koncernens øverste, centrale ledelse. Og de får samtidig mulighed for at danne netværk med kolleger fra koncernens andre europæiske virksomheder.

Et aktivt ESU-samarbejde kan være med til at påvirke ledelsens beslutninger og give medarbejderne indflydelse på arbejdsforholdene i hele koncernen. ESU-arbejdet er derfor en vigtig del af det faglige arbejde.

Emnerne på et ESU-møde kan være:

 • Den økonomiske og finansielle situation
 • Den forventede salgsudvikling
 • De kommende investeringsplaner
 • Den aktuelle og fremtidige beskæftigelsessituation
 • De kommende fusionsplaner
 • Ændringer i organisationen
 • Overvejelser om indførelse af nye arbejdsmetoder
 • Nedskæringer eller lukninger af afdelinger
 • Masseafskedigelser
 • Arbejdsmiljøproblemer og sundhedsspørgsmål
 • Uddannelse af medarbejderne

ESU forhandler ikke løn og andre forhold, der som udgangspunkt reguleres i overenskomsten.

 

OPGAVER

Et ESU holder mindst et møde om året, men nogle holder flere. Derudover bør ESU-repræsentanten løbende følge med i udmeldinger fra ledelsen og tale med kollegerne om, hvad der foregår i de andre lande. Det er derfor en god idé at investere i at opbygge gode relationer mellem ESU-medlemmerne.

Kontakt CO-industri, hvis du vil vide mere

Ud over netværksarbejdet består ESU-repræsentantens arbejdsopgaver også i at holde kollegerne i Danmark orienteret om, hvad der foregår på ESU-møderne.

 

UDDANNELSE OG INSPIRATION

Det er ikke en forudsætning, at man som ESU-repræsentant besidder alle de nødvendige kompetencer fra starten. Meget oparbejdes over tid. ESU-repræsentanterne har også mulighed for uddannelse. Kurserne kan for eksempel være i sprog, regnskabsforståelse eller forskellige arbejdsmarkedsforhold i Europa.

Man kan få mere viden gennem sit forbund eller CO-industri.

En gang om året holder CO-industri desuden en konference for danske medlemmer af europæiske samarbejdsudvalg.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?