Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Persondatapolitik

CO-industri tager beskyttelse af de personoplysninger, som vi modtager og behandler, meget alvorligt. Det gælder blandt andet tilmelding til CO-industris arrangementer, håndtering af sager i det fagretlige system, hvis du ansøger om en stilling hos os, eller hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve. Du kan læse nærmere i vores opdaterede persondatapolitik nedenfor.

EU's persondataforordning med virkning fra den 25. maj 2018 og den danske databeskyttelseslov af 17. maj 2018 udgør tilsammen den gældende persondatalovgivning.

Persondataforordningen og den danske databeskyttelseslov gælder selvfølgelig også for Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri).

Det er derfor en vigtig opgave for os at beskytte de personoplysninger, som vi modtager og behandler. Det gælder blandt andet tilmelding til CO-industris arrangementer, håndtering af sager i det fagretlige system, hvis du ansøger om en stilling hos os, eller hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve.

Du kan læse nærmere i vores persondatapolitik nedenfor.

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan CO-industri behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger, der er omfattet af behandlingen, ligesom der vil være en beskrivelse af formålet og behandlingsgrundlaget. Der vil også være en beskrivelse af de tilfælde, hvor dine oplysninger bliver videregivet til en tredjepart. Desuden vil det fremgå, hvilke rettigheder du som registreret kan påberåbe dig.

 

1. DATAANSVARLIG

Centralorganisationen af industriansatte i Danmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 

2. KONTAKTOPLYSNINGER

Centralorganisationen af industriansatte i Danmark
CVR: 51892119
Molestien 7, 3.
2450 København SV
E-mail: co@co-industri.dk
Tlf.nr.: 33 63 80 00

 

3. BEHANDLING

Kurser, møder, og konferencer i CO-industri

Formål: Varetagelse af kursusadministration. For at kunne supportere og administrere FIU-systemet er det nødvendigt, at der overføres personoplysninger om dig, når du skal deltage på et kursus, som FIU administrerer.

Kategorier af personoplysninger: Udover almindelige personoplysninger som navn, postadresse, arbejdsgiver, arbejdsplads, uddannelse, stillingsbetegnelse og tillidshverv behandles der også følsomme oplysninger herunder oplysning om fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

For at sikre en entydig identifikation i systemet, behandles der desuden CPR-nummer.

Kilder: CO-industri modtager personoplysninger direkte fra dig, når du anvender tilmeldingssiden til FIU-kurser og mitfiu eller fra dit forbund.

Behandlingsgrundlag: Oplysningerne behandles med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b.

Modtagere: I CO-industri benyttes eksterne systemleverandører og samarbejdspartnere, som leverer systemer, support, drift og som i kraft heraf vil have adgang til personoplysninger. CO-industri indgår databehandleraftaler med disse. 

Opbevaring: Vi opbevarer oplysninger, så længe det er nødvendigt til de nævnte formål, og derefter vil de blive slettet.

Oplysninger, der vedrører regnskabsmateriale, slettes efter fem år plus indeværende år jf. bogføringsloven.  

Fagretlig sagsbehandling

Formål: Det forbund, du er medlem af, kan anmode CO-industri om at yde assistance i forbindelse med eventuelle faglige sager, hvor du måtte være involveret.

Kategorier af personoplysninger: I forbindelse med førelse af faglige sager vil der blive behandlet både almindelige og følsomme oplysninger herunder, men ikke begrænset til: navn, arbejdsgiver, CPR-nummer, lønforhold, ansættelsespapirer, foto og helbredsoplysninger.

Kilder: CO-industri modtager personoplysninger fra CO-industris medlemsforbund, Dansk Industri, FH og fra dig selv.

Behandlingsgrundlag: De nævnte personoplysninger videregives fra dit forbund, Dansk Industri, FH og fra dig selv med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b, og i den såkaldte retskravsbestemmelse i artikel 9, stk. 2, litra f, ligesom de også behandles i CO-industri i medfør af dette grundlag.

Modtagere: Oplysninger vil blive videregivet til relevante parter i sagen herunder eventuelt Arbejdsretten, parter og dommere i den faglige voldgift, Afskedigelsesnævnet, Ligelønsnævnet samt pensionsselskaber.

Opbevaring: Det er muligt, at en sag genoptages, og derfor kan dine oplysninger blive opbevaret ud fra en konkret vurdering og med hjemmel i forældelseslovens kapitel III.

TR-web

Formål: Udbetaling af TR-vederlag samt invitationer til CO-industris aktiviteter.

Kategorier af personoplysninger: I forbindelse med registrering af din tilmelding til TR-web vil der blive behandlet både almindelige og følsomme oplysninger herunder, men ikke begrænset til navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, arbejdsgiver, CPR-nummer samt fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Kilder: CO-industri modtager personoplysninger fra CO-industris medlemsforbund, Dansk Industri og fra dig selv.

Behandlingsgrundlag: De nævnte personoplysninger videregives fra dit forbund og fra dig selv med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b, og i den såkaldte retskravsbestemmelse i artikel 9, stk. 2, litra f, ligesom de også behandles i CO-industri i medfør af dette grundlag.

Modtagere: Oplysninger vil blive videregivet til Dansk Industri og dit forbund.

Opbevaring: CO-industri opbevarer oplysninger, så længe det er nødvendigt til de nævnte formål.

Behandling af sager i udvalg og nævn

Formål: CO-industri er repræsenteret i forskellige faglige udvalg og nævn som beskikkede/udpegede medlemmer. Det kan blandt andet være Arbejdsmiljøklagenævnet, Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg og Erhvervs-sygdomsudvalget.

Kategorier af personoplysninger: I forbindelse med behandling af disse sager vil der udover almindelige oplysninger blive behandlet både almindelige og følsomme oplysninger herunder men ikke begrænset til: navn, arbejdsgiver, CPR-nummer, lønforhold, ansættelsespapirer, foto, helbredsoplysninger og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Kilder: CO-industri modtager personoplysningerne fra offentlige myndigheder, sine medlemsforbund og fra dig selv.

Behandlingsgrundlag: Udvalgsmedlemmer kan være udpeget af Beskæftigelsesministeren, efter de er udpeget af CO-industri, og i andre tilfælde vil beskikkede/udpegede deltagere finde hjemmel i bl.a. arbejdsmiljøloven.

Modtagere: Sager vil blive drøftet til udvalgs- og nævnsmøder.

Opbevaring: Oplysninger fra møderne hvor der tages stilling til enkelte sager, opbevares efterfølgende, da de kan blive gjort til genstand for klage. Oplysningerne vil blive opbevaret efter en konkret vurdering og med hjemmel i forældelsesfristerne i forældelseslovens kapitel III.

Nyhedsbreve

Formål: Udgivelse af nyhedsbreve og pressemeddelelser.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, er det nødvendigt at behandle dine personoplysninger. Dette omfatter dine almindelige personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, herunder dit navn, e-mailadresse og IP-adresse. Formålet med behandlingen er at kunne sende vores nyhedsbrev til dig, samt indsamle oplysninger om din brug af nyhedsbreve med henblik på fremtidig optimering af dem. 

Når vi behandler dine personoplysninger, med henblik på at sende vores nyhedsbrev til dig, sker dette på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, som du gav i forbindelse med tilmeldingen til vores nyhedsbrev.

Når vi indsamler oplysninger om din brug af nyhedsbrevene for at optimere disse, sker dette også på baggrund af dit særskilte samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis du har afgivet dit samtykke hertil, kan vi indsamle oplysninger om: på hvilket tidspunkt du har åbnet nyhedsbrevet, hvorhenne du har klikket i nyhedsbrevet, hvilken type enhed du har åbnet nyhedsbrevet fra, samt hvilken landsdel du befinder dig i. 

Når du samtykker til nyhedsbreve, jf. ovenstående, videregives dine oplysninger til vores leverandør, som står for udsendelsen af nyhedsbrevene, og som vi har indgået en databehandleraftale med.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig nyhedsbrevet. Det gør du ved at klikke på linket "Afmeld nyhedsbrev" nederst i dit seneste nyhedsbrev, eller ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i toppen af denne side, med besked om, at du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet.

Hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside www.co-industri.dk, indsamles personoplysninger om dig. Dette gælder bl.a. følgende oplysninger:

  • Ip-adresse
  • Netværksposition
  • Information om hvilken enhed du benytter
  • Søgeord du anvender på hjemmesiden
  • Information om hvilken browser du anvender

Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:

  • Målrette annoncer du ser på vores hjemmeside
  • Optimal administration og drift af vores hjemmeside. 

Vi indsamler oplysningerne på baggrund af dit samtykke, du afgiver via Cookiebanneret, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, litra a.

Oplysninger der indsamles som led i administration og drift af hjemmesiden (som er nødvendig for brug af hjemmesiden) anvendes vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaringen. Dit samtykke er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

CO-industri har et lukket medlemsområde, hvor ansatte i CO-industris medlemsforbund samt tillidsvalgte herfra har særlig adgang. Området indeholder ingen personlige oplysninger, men giver eksklusiv information og værktøjer. CO-industri anvender cookies til at følge trafikken på hjemmesiden med henblik på at forbedre brugeroplevelsen. Brugeren får oplysning om brugen af cookies ved besøg på hjemmesiden og har her mulighed for at begrænse anvendelsen af cookies.

Kategorier af personoplysninger: Adgang til den lukkede del af CO-industris hjemmeside foregår med NemID. Der afgives således CPR-nummer, adgangskode og kode fra nøglekort/nøgleapp, når man logger på. Der registreres via cookies besøgte sider, browsertype, tidspunkt for besøg og IP-adresse.

Kilder: CO-industri modtager personoplysninger fra sine medlemsforbund.

Behandlingsgrundlag: CO-industri opretter og behandler kun oplysninger om brugere af den lukkede del af CO-industris hjemmeside efter samtykke fra den pågældende, når denne logger på.

Modtagere: CO-industris hjemmeside hostes hos en ekstern leverandør, som CO-industri indgår databehandleraftale med. 

Opbevaring: Dine oplysninger opbevares, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Dine oplysninger vil efterfølgende blive anonymiseret, og de anonymiserede data vil blive brugt til statistiske formål.

På siden https://co-industri.leadfamly.com/ afvikler CO-industri quizzer, som brugerne af siden kan anvende. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder din IP-adresse, er at målrette information til dig. Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, som du har givet via cookiebanneret på vores hjemmeside. Dine personoplysninger slettes, når du trækker dit samtykke tilbage eller senest fem dage efter du har deltaget i quizzen. Det er frit for dig at trække dit samtykke tilbage, og du kan trække dit samtykke tilbage ved at benytte kontaktoplysningerne øverst på denne side. Quizmodulet samler statistik fra brugerne, men kun i anonymiseret form, der ikke kan identificere den enkelte bruger. CO-industri har databehandleraftale med udbyderen, Playable ApS.

Cookies: Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Bestilling af tryksager

Formål: CO-industri tilbyder mulighed for at bestille tryksager via hjemmesiden co-industri.dk. 

Kategorier af personoplysninger: Ved bestilling af tryksager behandles oplysninger om bestillerens navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og fagforeningstilhørsforhold. 

Kilder: CO-industri modtager personoplysningerne fra den, der afgiver en bestilling.

Behandlingsgrundlag: CO-industri behandler oplysningerne på grundlag af samtykke. 

Modtagere: Oplysningerne opbevares i CO-industris pjecemodul, der hostes hos ekstern leverandør, som CO-industri indgår databehandleraftale med. Oplysningerne behandles herefter af CO-industri til at afsende de bestilte tryksager.

Opbevaring: Data slettes op til en måned efter, at de bestilte tryksager er afsendt.

Stillingsansøgninger

Formål: Rekruttering af medarbejdere til CO-industri, herunder vurdering af stillingsansøgere. 

Kategorier af personoplysninger: Navn, fødselsdato, køn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, ansøgning, foto, CV, karakterudskrifter, diplomer og evt. referencer og anbefalinger.

Kilder: CO-industri behandler kun de oplysninger, som du giver os eller giver os samtykke til at indhente.

Behandlingsgrundlag: CO-industri behandler disse oplysninger i medfør af det afgivne samtykke, som indhentes i forbindelse med, at du indsender din ansøgning.

Modtagere: Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart og behandles kun internt i CO-industri.

Opbevaring: Hvis du ikke tilbydes en stilling, slettes din ansøgning og evt. bilag, når ansættelsesprocessen til den pågældende stilling er afsluttet.

 

4. REGISTREREDES RETTIGHEDER

Persondataforordningen giver dig følgende rettigheder:

Indsigtsret: Det vil sige, at du kan anmode os om at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig samt få disse udleveret.

Ret til berigtigelse: Betyder, at du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, som vi behandler. Der kan være undtagelser, som indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare jf. lovgivningen eller såfremt oplysningerne skal bruges til at fastlægge eller gøre retskrav gældende.

Ret til begrænsning: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, såfremt du mener, at dine oplysninger er ukorrekte, eller hvis oplysningerne behandles ulovligt. Herudover er der også en ret til begrænsning, hvis dine oplysninger er nødvendige at opbevare for at fastlægge eller gøre retskrav gældende, eller hvis du har gjort indsigelse mod en behandling.

Ret til indsigelse: Det er muligt at gøre indsigelse mod en behandling, såfremt dine oplysninger bruges til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Betyder, at du kan modtage dine afgivne oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for at flytte dem til en anden enhed.

Herudover kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du skal være opmærksom på, at der er betingelser, der gør sig gældende, og undtagelser der finder anvendelse i forhold til udøvelsen af ovenstående rettigheder. Din anmodning vil derfor altid blive konkret vurderet. Læs nærmere i forordningens kapitel III.

 

5. SIKKERHED

CO-industri har med en intern sikkerhedspolitik, retningslinjer for behandling af personoplysning samt løbende opmærksom sørget for, at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Ligeledes har vi truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til hensigt at beskytte mod uautoriseret adgang og tilintetgørelse.

 

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage til os, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling, ligesom du også kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. www.datatilsynet.dk

 

7. LOVGIVNING

Persondataforordningen

Databeskyttelsesloven