Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Laver I bestyrelsesevaluering?

Det er altid en god ide at kigge på, om man gør sit arbejde godt nok. Når det kommer til bestyrelsesarbejde, så anbefaler Komitéen for god selskabsledelse, at bestyrelsen laver en evaluering mindst hvert tredje år. Her kan du læse hvorfor og hvordan, I kan gøre det i din bestyrelse.

Bestyrelsen er valgt til at varetage den overordnede ledelse af selskabet. Derfor bør den også med mellemrum foretage en systematisk vurdering af, om den løser opgaven på en tilfredsstillende måde.

Komitéen for god selskabsledelse anbefaler, at bestyrelsen laver en evaluering mindst hvert tredje år. Samtidig anbefaler komitéen, at bestyrelsen får hjælp fra eksterne konsulenter, så den sikrer, at processen foregår med en høj grad af professionalisme og objektivitet.

Hvis bestyrelsen vælger at igangsætte en evaluering, er det vigtigt, at det bliver positiv oplevelse. Det er derfor afgørende at få fastlagt formålet med evalueringen, om bør være at gøre det endnu bedre som bestyrelse fremover.

Mere viden

Du kan læse mere om anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelse her

Komitéen for god selskabsledelse

Man opdeler vurderingen i to: Én, der vurderer den samlede bestyrelse, og en, der drøfter kompetencer og bidrag for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Resultatet af evalueringen – som ofte koordineres af formanden – bør drøftes i den samlede bestyrelse. Måske kan I bruge evalueringen til at afklare, om der er mangler i bestyrelsens samlede profil, og om man skal hente nye kompetencer ind. Det kan også være, at I har behov for at søge efter en kandidat, der har relationer til et særligt eksportmarked? Eller det er en kandidat, der har viden om en moderne samfundsstrømning, som din bestyrelse har brug for? Bestyrelsen kan også vurdere, om der skal drages konsekvenser af en negativ evaluering. Det må bero på den konkrete situation. Endelig skal I tage stilling til, om resultatet af evalueringen skal offentliggøres.

Medarbejderrepræsentanterne deltager på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i en evaluering. Medarbejderrepræsentanter kan dog ikke udskiftes som følge af en negativ evaluering, medmindre medarbejdergruppen afsætter dem.

Det er også muligt løbende at evaluere sin egen indsats ved at overveje en følgende spørgsmål:

  • Får jeg læst materialet udsendt til mødet?
  • Bidrager jeg til dagsordenen?
  • Bidrager jeg med supplerende oplysninger, der belyste emnerne på dagsordenen?
  • Kan jeg dokumentere og underbygge mine synspunkter?
  • Er jeg villig til at drøfte alle synspunkter uden for mange fordomme?

Svarene på spørgsmålene kan bruges til at vurdere, hvordan du som bestyrelsesmedlem kan blive bedre til arbejdet. Når I sidder to medarbejdervalgte i en bestyrelse, kan I evt. drøfte spørgsmålene med hinanden og finde ud af, hvordan I kan bidrage bedre til bestyrelsens arbejde.

VIL DU VIDE MERE?