Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Guide: Opsætning af lokalaftalen

Der findes ikke en enkel opskrift på udformning af lokalaftaler, da forholdene kan være individuelle, ligesom der findes forskellige måder at formulere sig på. Men følg disse generelle råd.

  • Skriv i et enkelt, klart, dagligdags sprog og i korte sætninger.
  • Brug så vidt muligt faste begreber og juridiske termer, som I kender fx i overenskomstsammenhæng.
  • Når I har formuleret indholdet, så forklar for hinanden, hvad I mener med de enkelte formuleringer, så det står helt klart, at I er enige om indhold, formål og virkning.
  • Brug gerne nogle eksempler til illustration.
  • Vær opmærksom på, at man kun kan opsige en hel lokalaftale og ikke bare elementer i den. Vurder derfor balancen i lokalaftalen, og hvornår det er smart at skille tingene ad i flere aftaler, og hvornår det kan være en fordel at samle forskellige elementer i en aftale.
  • Undersøg, at aftalen eller dele af den ikke strider mod andre aftaler, overenskomsterne eller lovgivningen.
  • Få nogle kolleger eller andre, som ikke har været med til forhandlingerne og aftaleformuleringerne til at læse teksten igennem og hør, hvad de forstår ved den.
  • Send gerne lokalaftalen til jeres lokale forbundsafdelinger for at få dem til at løbe teksten igennem. Vær opmærksom på, at visse aftaler – nemlig dem, der supplerer eller fraviger bestemmelserne i Industriens Overenskomst, kapitel II, § 8 og Industriens Funktionæroverenskomsts § 23, skal sendes til orientering.
  • Sørg for, at lokalaftalen bliver arkiveret inklusiv bilag, så den altid kan findes igen – gerne både hos ledelsen og jer tillidsrepræsentanter samt meget gerne hos jeres lokale forbundsafdelinger.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?