Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Godt samarbejde styrker lysten til uddannelse

NSM A/S har stor succes med selvvalgt uddannelse. Nu har virksomheden med hjælp fra IKUF’s opsøgende konsulenttjeneste lavet en rammeaftale om aftalt uddannelse.

I løbet af det seneste par år har omkring 12 ud af de 27 medarbejdere i produktionen på NSM A/S i Kolding valgt at bruge en uge eller flere på at opkvalificere sig selv gennem selvvalgt uddannelse med støtte fra IKUF.

Den succes har nu fået virksomheden til at lave en aftale om aftalt uddannelse. 

I et lille mødelokale med udsigt til produktionen har tillidsrepræsentant Jens Fey, fire af hans kolleger og fabrikschef Michael Berggreen siddet tæt sammen ved det runde bord for at lave en rammeaftale, som uddannelsesmæssigt hænger sammen med virksomhedens udviklingsstrategi.

”Jeg har den holdning, at hvis vi ikke udvikler, så afvikler vi. Vi har derfor kigget på, hvad det er, vi som virksomhed gerne vil, og hvad vores medarbejdere så gerne skulle kunne. Og så har vi på den måde prøvet at lave aftalen, så den dækker de uddannelsesområder, som vi mener, vil dække de behov,” forklarer Michael Berggreen.

Aftalen er derfor bred og dækker alt fra akademiuddannelse til ufaglærte, der har mulighed for at blive faglærte. Michael Berggreen og Jens Fey har desuden en gammel drøm, som de endnu ikke har fået gjort noget ved, men som rammeaftalen nu giver mulighed for. De vil nemlig gerne screene alle medarbejdere for at finde ud af, om nogen har behov for forberedende voksenuddannelse i dansk og matematik.

Aftalen er, ifølge Jens Fey, blevet taget godt imod blandt de 27 ansatte i værkstedet på NSM A/S, hvor de har specialiseret sig i at lave kundetilpassede emner i blandt andet syrefast stål og højstyrkestål.

”Jeg har ikke hørt andet end positive tilbagemeldinger på aftalen om aftalt uddannelse. Vi ved, at der kan være nogle gråzoner, hvor der kan være tvivl, om der skal bruges selvvalgt eller aftalt uddannelse, men dem må vi klare, når vi kommer til dem,” siger Jens Fey, som er medlem af Dansk Metal.

KONSULENTHJÆLP FRA IKUF

Både før, under og efter aftalen har virksomheden fået hjælp fra Annette Lindeman Carlsen, chefkonsulent ved IKUF. Hun er en af fire konsulenter, som hjælper virksomheder og medarbejdere med at komme i gang med aftalt uddannelse.

Ifølge hende er netop det tætte samarbejde mellem ledelse og medarbejdere nøglen til NSM A/S’ uddannelsessucces.

”Det handler rigtig meget om samarbejde og dialog mellem ledelse og produktionsmedarbejdere. Jo stærkere det er, jo hurtigere når man i mål i fællesskab. Det handler for eksempel om, at virksomheden involverer medarbejderne i sine beslutninger og fortæller, hvilken udviklingsretning virksomheden er på vej i, og forklarer, hvad det kræver af kompetencer, for at de kan nå målene i fællesskab,” forklarer Annette Lindeman Carlsen.

De råd har Michael Berggreen brugt i arbejdet med at udforme virksomhedens aftale om aftalt uddannelse.

”Jeg er blevet guidet til, hvordan vi skulle gøre. Det har gjort min opgave med at lave, hvad jeg selv synes er et ret godt dokument, noget nemmere. Der har været sparring og rådgivning i, hvordan vi får skrevet aftalen rigtigt, og så har Annette haft rammeaftalen til gennemsyn, inden vi lagde den ud,” fortæller han.

Ud over at guide ledelse og medarbejdere til en god aftale, så har Annette Lindeman Carlsen også gennemgået de praktiske arbejdsgange med virksomhedens regnskabsansvarlige, så hun er klædt på til både at håndtere lønspørgsmål for medarbejdere på selvvalgt uddannelse og for medarbejdere, som er på aftalt uddannelse.

 

DÅRLIGE OPLEVELSER

Tidligere har medarbejderne på NSM A/S ellers ikke haft gode erfaringer med selvvalgt uddannelse. En medarbejder oplevede problemer med at få sine udlæg dækket, mens en anden endte på et kaotisk uddannelsesforløb.

”Det satte nogle spor rundt omkring,” fortæller Jens Fey, som derfor er lidt forbeholden, da Michael Berggreen et stykke tid senere gerne vil have ham til at hjælpe med at få kollegerne på selvvalgt uddannelse for at undgå fyringer i forbindelse med en kortvarig ordrenedgang. Ikke alene ved han, at kollegerne er lidt lunkne på uddannelse, han synes også, at det er kompliceret.

Undervejs kommer NSM A/S dog i kontakt med Annette Lindeman Carlsen, som både kan hjælpe med inspiration til uddannelse og med det helt praktiske med at melde sig til kursus og søge støtte de forskellige steder. Og det får afgørende betydning. De positive meldinger begynder at rulle ind, og flere får mod på at uddanne sig. Nogle vælger uddannelser målrettet deres fag og virksomheden, mens andre har truffet mere personlige valg.

”Vi kom for alvor i gang med uddannelse, da vi mødte Annette og virkelig følte, at her er en, som brænder helt vildt for, at vi skal få kollegerne i uddannelse. Og som ved rigtig meget om, hvordan systemet er skruet sammen. For systemet kan for udenforstående godt være en lille smule svært til en start,” siger Michael Berggreen.

Selv har han gennem en længere periode haft telefonmøder hver 14. dag med Annette Lindeman Carlsen for at vende situationen og afklare eventuelle udfordringer på uddannelsesfronten.

 

INGEN TVANG

Ifølge Annette Lindeman Carlsen er det afgørende for lysten til uddannelse, at det aldrig må opleves som tvang.

”Michael og Jens har nok skubbet lidt til kollegerne for at få dem i gang, men det er foregået uden tvang. De har sagt: ”Det står jer fuldstændig frit for, hvad I vil vælge, og om I vil gå i en helt anden retning inden for industrien, men det her kunne være en mulighed, og de udbyder det her.” De har ligesom lavet lidt forarbejde, og det motiverer,” siger hun.

Samme holdning har Michael Berggreen.

”Jeg ser udelukkende rammeaftalen som en anden måde at skabe større økonomisk råderum på. Det handler ikke om, at vi skal bestemme. Jeg ser det stadig som en dialog om nogle uddannelsesønsker, den enkelte medarbejder har. Det skal laves som en fuldstændig afstemt aftale mellem medarbejder og ledelse om, at nu bruger vi den rammeaftale, fordi det er noget, som du gerne vil, og som virksomheden synes er spændende,” siger han.

Få hjælp til aftalt uddannelse

På jeres virksomhed kan I få hjælp til aftalt uddannelse. En erfaren uddannelseskonsulent er klar til at rykke ud og hjælpe jer igennem hele processen.

Find kontaktinfo på uddannelseskonsulenterne her

Virksomheden har endnu ikke taget hul på at bruge rammeaftalen om aftalt uddannelse, men både Jens Fey og Michael Berggreen føler, at de er klædt på til det. Virksomheden har mange ambassadører, som taler godt om uddannelse, og systemet har de også ret godt styr på.

”Ellers ringer vi bare til Annette,” siger de.

”Vi hører mange gange om, at det er de store virksomheder, som benytter mulighederne for kompetenceudvikling, men NSM A/S er et hammergodt eksempel på, at det også lykkes for mindre virksomheder, og hvad andre kan gøre for at lykkes med det her. Det har ikke været så svært, fordi de har været entusiastiske, og fordi de har villet det,” fastslår Annette Lindeman Carlsen.

”Det kræver jo tid til at starte med – men det gør alting jo – og vilje,” supplerer Jens Fey.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.