Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Reglerne for hjemmearbejde

Overenskomsten og arbejdsmiljøloven gælder som udgangspunkt også, når man arbejder hjemmefra.

Overenskomsten og arbejdsmiljøloven gælder som udgangspunkt også, når man arbejder hjemmefra.

Som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant varetager du også interesserne for de medarbejdere, der arbejder hjemme, på lige fod med dem, der er på fysisk til stede på virksomheden.

Der bør indgås en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte medarbejder om vilkårene for distancearbejdet. For eksempel om antallet af hjemmearbejdsdage og fordelingen af dem, og om medarbejderen skal være tilgængelig på bestemte tidspunkter. Er flere medarbejdere omfattet, bør man indgå en lokalaftale. Hvis man vil indgå en lokalaftale, kan det være en fordel at bruge erfaringerne fra corona-nedlukningen og eventuelt diskutere det i SU forinden.

For at kunne kalde det distancearbejde skal arbejdet have et vist omfang og være tilbagevendende. I arbejdsmiljøloven går skæringslinjen ved en dag om ugen. Arbejder man hjemme udover en dag om ugen, skal arbejdsgiveren betale for indretning af en hjemmearbejdsplads, typisk i form af kontorstol, et bord der blandt andet passer i højden til brugeren , computerskærm, lampe og hvad der i øvrigt kræves.

Arbejdstiden er fortsat 37 timer om ugen for en fuldtidsansat, og man har ret til at holde pauser, som man plejer. Men betaling for genetid og overtid bortfalder, fordi man selv har mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden. Hvis arbejdsgiveren beordrer arbejde udført på et bestemt tidspunkt, har man dog ret til genetidsbetaling i henhold til overenskomsten. Desuden gælder arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn naturligvis også, når man arbejder hjemmefra.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at det udstyr, man har fået stillet til rådighed, er forsikret, og at datasikkerheden er i orden. Medarbejderen kan som udgangspunkt ikke holdes ansvarlig for hverken tyveri eller skade på arbejdsudstyret.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.