Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Helbredskontrol - samt udvidet helbredskontrol for natarbejdere over 50 år

DI og CO-industri har nu aftalt det nærmere indhold for helbredskontrol og den udvidede helbredskontrol for visse natarbejdere, der er fyldt 50 år.

Den udvidede helbredskontrol er en overbygning på den nuværende helbredskontrol ved natarbejde, hvor helbredssamtalen nu skal suppleres med minimum syv spørgsmål/spørgetemaer. Disse omhandler: Selvvurderet helbred, tilfredshed med arbejdet, natarbejde og risiko for kræft, smerter og ubehag samt kontakt med og brug af sundhedsvæsnet.

Reglerne for den udvidede helbredskontrol følger i øvrigt reglerne fra Helbredskontrol ved natarbejde. Det betyder blandt andet, at virksomheden vælger hvem, der skal forestå helbredskontrollen. Det kan enten være en læge, sygeplejerske eller anden person med relevant uddannelse og efteruddannelse. Den endelige rapport udleveres eller sendes senere til medarbejderen efter at den er attesteret af en læge, der besidder arbejdsmedicinske kompetencer.

Konceptet for den udvidede helbredskontrol er gældende fra 1. marts 2024.

 

BAGGRUND

Der blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2023 aftalt nye regler og anbefalinger for natarbejde, som træder i kraft den 1. marts 2024. 

Baggrunden for de nye regler er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA’s) seneste anbefalinger om natarbejde, som understreger, at natarbejdere bør have: 

  • Højest tre nattevagter i træk. 
  • Mindst 11 timer mellem to vagter. 
  • Højest ni timers varighed pr. vagt. 

 

På virksomheder, hvor der bliver arbejdet om natten, er ledelsen og medarbejdere gensidigt forpligtede til at drøfte, om man på virksomheden lever op til NFA's anbefalinger i de områder, hvor der udføres natarbejde. Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant i de områder, hvor der udføres natarbejde, er det tillidsrepræsentanten, der varetager drøftelsen med ledelsen på vegne af medarbejderne, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Drøftelserne skal gennemføres ved iværksættelse af natarbejde og derefter løbende en gang om året.

Hvis man på virksomheden lever op til anbefalingerne, er der ingen ændringer i forhold til nuværende regler.  

Hvis man på virksomheden vurderer, at man ikke lever op til anbefalingerne, skal man fra 1. marts 2024 i stedet blandt andet tilbyde årlig helbredskontrol til natarbejderne, og det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbredskontrollen mindst hvert andet år.  Samtidigt skal der for natarbejdere på 50+ år anvendes en udvidet helbredskontrol. Virksomheden skal desuden årligt gennemføre en særlig APV.

 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?