Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Uddannelse giver håb

Medarbejderne hos PostNord er så vilde med at efter- og videreuddanne sig gennem IKUF, at mange fyringer er aflyst

Fyringstruslen hænger lavt over PostNords store postterminal i Taastrup. Danskerne sender færre breve, og gennem de seneste år er der blevet længere og længere mellem postarbejderne.

Det har naturligvis sat sit præg på stemningen blandt de cirka 425 overenskomstansatte, men et tæt samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og virksomhed om efter- og videreuddannelse gennem IKUF har sendt et pust frisk luft ind over de lange sorteringsbånd.

- Uddannelse er fokus på udvikling, og det giver mening. Det er vigtigt for mine kolleger i en tid, hvor det hele nemt opleves som noget møg, fordi de er bange for at blive fyret og er kede af det. Med uddannelse ved de, at der er en vej ud for dem, der ikke ønsker at være her længere, men også en mulighed for at være beskæftiget her så længe som muligt, siger Karina Sørensen, som er fællestillidsrepræsentant for 3F’erne på postterminalen i Taastrup.

Gennem de seneste to år er antallet af fuldtidsstillinger blevet reduceret med mellem 80 og 100 om året. Alligevel er det lykkes at komme uden om fyringer. Det skyldes til dels, at mange har valgt pensionering og frivillig fratrædelse, men også at flere simpelthen har uddannet sig ud af arbejdspladsen.

- Jeg kan nemt finde de første ti, som har været på kursus gennem IKUF og nu er stoppet, fordi de har fundet andet arbejde. Det er en stor inspiration for kollegerne, fortæller Karina Sørensen.

 

TI JOB BEVARET

Hun og de øvrige tillidsrepræsentanter har gennem de seneste fem år haft stort fokus på uddannelse, og i dag strømmer kollegerne på IKUF-kurser. Interessen har været så stor, at hun vurderer, at ti stillinger er bevaret, fordi der skal fyldes huller ud efter kolleger, der er på kursus.

- Sidste år brugte vi 1.500 IKUF dage, og jeg forventer, at vi vil bruge 600 i år, siger hun.

Samtidig opfordrer ledelsen også medarbejderne til at tage efter- og videreuddannelse, og to tillidsrepræsentanter arbejder i dag fuldtids med uddannelsesplanlægning på terminalen i Taastrup.

- Vi har fundet ud af, at mange har svært ved at lave ansøgningen, hvis de skal klare det selv. De ressourcestærke, som brænder for at uddanne sig, skal nok bruge den tid, det tager, men de, der ikke har så mange ressourcer, de finder ikke igennem, fortæller hun.

Derfor hjælper tillidsrepræsentanterne med at finde den rigtige efteruddannelse for den enkelte, de hjælper med at skrive ansøgningen, de sørger for at søge om voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse, og de følger op på, om kursisten har husket at indsende kursusbeviset til IKUF, så godtgørelsen bliver udbetalt.

- Samtidig er det også os, der tager ansvar for, at arbejdslederen giver dem fri til uddannelse. Det kan godt være svært for nogle, så de kampe tager vi. Vi har stor fokus på, at et afslag ikke bliver accepteret. Ingen tillidsrepræsentant ville jo acceptere, at en kollega fik afslag på barselsorlov eller ferieanmodning, hvorfor er det så i orden at sige nej til selvvalgt uddannelse? spørger hun.

 

SKAL VÆRE TRYGT OG RART

Hun erkender, at den store fokus på uddannelse kan virke skræmmende på kolleger, der måske ikke har de bedste minder med fra folkeskolen.

- Vi prøver ikke at presse nogen, men at finde noget, som er relevant og spændende, som folk kan se sig selv i. Samtidig inspirerer de jo også hinanden. Det er da sket, at en er kommet på, at han skal have et vagtkursus, og en halv dag efter så står der tre andre, som også gerne vil med, hvis de kan komme på samme kursus. Og det forsøger vi gerne, så det er trygt og rart. Men der er også nogle, som ikke er interesseret i uddannelse, men tager ti dage for fællesskabet. Dem finder vi også noget passende til, fortæller Karina Sørensen.

Det er især gaffeltruckkørekort, stort kørekort, lagerstyring, HF på enkeltfag og akademiuddannelser, som har interesse for postarbejderne. Samtidig har seks til syv kolleger taget en del af industrioperatøruddannelsen gennem IKUF. Et par af dem har allerede fået job andre steder, og en enkelt blev endda headhuntet på sidste skoledel til et andet job.

- Leankørekortet er mange også sindssygt glade for. Vi har vores egen interne uddannelse inden for lean, men det er svært at forklare en anden arbejdsplads, hvad de forskellige PostNord-moduler indeholder. Så mange tager uddannelse for at få papir på kompetencer, som de har i forvejen, forklarer Karina Sørensen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?