Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Tillidsrepræsentanterne er med ved nattemøderne

Tillidsrepræsentanterne er med ved bordet, når CO-industris topforhandlere slutter overenskomstforhandlingerne med Dansk Industri – i hvert fald i tankerne, og det giver stor indflydelse.

Når industrien forhandler nye overenskomster, bliver underskrifterne ofte sat på papiret i en sen nattetime efter mange timers afsluttende forhandlinger. Det er ikke til at vide, om det bliver ligesådan i begyndelsen af det nye år, når de fire topforhandlere fra lønmodtagere og arbejdsgivere sætter sig over for hinanden i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Lige nu – et par måneder før forhandlingerne for alvor tager fart – er det heller ikke til at vide, hvilke krav der kommer på bordet. Det står mere eller mindre åbent. Sikkert er det dog, at CO-industris formand Claus Jensen og næstformand Mads Andersen kommer til at forhandle ud fra de 369 forslag, som medlemmerne af de ni forbund i CO-industri har meldt ind.

Kravene kommer stort set hele vejen rundt om de 50 paragraffer i Industriens Overenskomst og de 29 paragraffer i Industriens Funktionæroverenskomst samt tilhørende bilag og lærlingebestemmelser.

Et lille udpluk af temaerne er større indflydelse på placering af arbejdstid og ferie, forbedring af seniorordninger, bedre vilkår ved sygdom, barsel og barns sygdom, bedre vilkår ved afskedigelse, styrkelse af efteruddannelsesmulighederne, bedre styr på ikke fastansat arbejdskraft og generelt højere satser. Mange andre krav kunne nævnes. De krav, der fylder meget, bliver selvfølgelig vægtet højt. Men hvad der kommer til at ligge på bordet med underskrifter til sidst, afhænger helt af forhandlingerne.

 

OK2017

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst gælder for cirka 6.000 virksomheder og omfatter omkring 230.000 ansatte i industrien.

Forhandlerne er for CO-industri Claus Jensen, der er formand for CO-industri og forbundsformand i Dansk Metal, samt Mads Andersen, der er næstformand i CO-industri og formand for 3F’s industrigruppe. Hos Dansk Industri er det administrerende direktør Carsten Dybvad og viceadministrerende direktør Kim Graugaard, som sidder ved forhandlingsbordet.

Parterne sigter mod at afslutte forhandlingerne tids nok til, at en opsigelse af overenskomsterne ikke bliver nødvendig – det vil sige den 7. februar 2017.

 

Optaktsmøder tæller meget

Et andet forhold spiller dog også en væsentlig rolle – nemlig hvad der er kommet frem på de otte OK 2017-optaktsmøder, som Claus Jensen og Mads Andersen har rejst rundt til i hele landet i oktober og november, og hvor de har mødt over 1.000 tillidsrepræsentanter.

- Det, vi får af input fra tillidsfolkene, tæller meget. Så er det ikke bare bogstaver på et stykke papir. Vi får konkrete historier fra industrivirksomhederne af tillidsfolk, som arbejder med overenskomsten i hverdagen. Og når der er problemstillinger, som vi hører mange gange på møderne, så gør de da et særligt indtryk. Og det er noget, som Mads og jeg husker, når vi sidder ved de afsluttende forhandlinger natten mellem en lørdag og søndag – eller hvornår det nu bliver. Derfor er jeg også glad for, at så mange tillidsrepræsentanter er kommet til møderne. De, der ikke kommer, snyder i hvert fald sig selv for den indflydelse, der ligger i det, siger Claus Jensen.

Noget af det, der har fyldt i buketten af krav fra medlemmerne op til OK 2017 og på optaktsmøderne, er forbedring af seniorordningerne som følge af den politisk bestemte forhøjelse af pensionsalderen.

- Vi har mødt rigtig mange bekymrede industriansatte, som har svært ved at se sig selv fortsætte på arbejdsmarkedet i de jobfunktioner, som de har i dag, til de kommer langt op i 60’erne. Det er vi som fagforeninger nødt til at tage alvorligt, siger Claus Jensen og bliver i samme boldgade –nemlig hvor de offentlige kasser krydser overenskomsterne:

- Vi hører for eksempel også relevante forslag om, at man skal kunne tage den selvvalgte uddannelse fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) med sig, hvis man bliver afskediget. Det giver jo sådan set god mening, at man kan uddanne sig for at forbedre sine jobmuligheder. Men vi kommer også ind i en samtænkning af overenskomst og dagpengesystem, så her skal vi tænke os om to gange. For tør vi stole på, at Folketinget kan lade være med at gribe fat i det, når vi forsøger at lukke huller, og at de så at sige bare stjæler pengene fra os igen?

 

Tillidsrepræsentanter med gode forslag

Efter- og videreuddannelse er i det hele taget et tema, som er gået meget igen både i de krav, der er sendt til CO-industri og på optaktsmøderne – og med en masse konkrete forslag.

- Der er heldigvis rigtig mange dygtige tillidsrepræsentanter, som er begyndt at tage det med kompetenceudvikling meget til sig. Og når man så begynder at arbejde med det, kommer der også gode ideer til forbedringer – måske fordi man løber panden mod en mur på virksomhederne. Vi har fået mange gode forslag til at skrue det sammen på nye måder, så efter- og videreuddannelse kommer til at stå endnu stærkere på virksomhederne og hos medlemmerne. Det er blandt andet noget af det, som vi har taget med os fra møderne ude i landet, fordi vi har haft nogle gode snakke med tillidsfolkene om det.

Noget andet, som CO-industris formand har lagt mærke til fra optaktsmøderne, er, at vikarer fylder meget.

- Det er ikke, fordi man har et generelt billede af, at der bliver snydt på vægten i forhold til løn- og ansættelsesvilkår. Man har bare rigtig svært ved at se, hvorfor der er industrivirksomheder, som skal have vikarer i tre, fire … ja, helt op til syv år, som vi har hørt på vores landsturné, siger Claus Jensen og uddyber:

- Det har jeg også svært ved at se logikken i. Man har vel ikke en pludseligt opstået spidsbelastningsperiode på syv år! Det, der er bekymrende, er ikke så meget løn- og arbejdsvilkårene, for det har vi jo løst med de redskaber, vi har i Industriens Overenskomst. Det er mere et spørgsmål om, at vi kan høre, at mange vikaransatte har sværere ved at låne penge til køb af hus og så videre, fordi de ikke har et fast ansættelsesforhold. Så her skal man måske tænke sig om, når man driver virksomhed, om man virkelig ønsker, at store dele af de mennesker, man har gående i sin produktion, lever under mere usikre forhold, siger Claus Jensen, der nu tager fat på sin anden overenskomstforhandling som formand for CO-industri.

Han forventer ikke, at det bliver nemmere forhandlinger end i 2014, selv om produktiviteten og konkurrencekraften er steget pænt i de seneste år, og at ledigheden i industrien er langt nede.

- Vi er kommet ud på den anden side af en krise, hvor der blev mistet en del konkurrencekraft. Det er vendt nu, og det skal vi holde fast i. Så det bliver som altid en afbalancering af at opnå forbedringer og samtidig sikre, at der er produktion og dermed arbejdspladser i industrien. Vi vil selvfølgelig have vores fair andel af de værdier, som de industriansatte har været med til at skabe i virksomhederne de sidste tre år. Det er derfor, vi går til overenskomstforhandlinger, og det er derfor, at vi historisk set har kunnet skaffe forbedringer til medlemmerne, siger Claus Jensen.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?