Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Stærkere tillidsrepræsentanter med nye overenskomster

Med de nye overenskomster styrkes tillidsrepræsentantens rolle, der gives mulighed for uddannelse og tillidsrepræsentanter sikres opkvalificering, når de fratræder.

​Tillidsrepræsentanterne får flere muskler at spille med, når de nye overenskomster træder i kraft. Det siger Mads Andersen, næstformand i CO-industri og gruppeformand i 3F’s Industrigruppe, i forbindelse med offentliggørelsen af den nye treårige overenskomstaftale.

- Vi har givet tillidsrepræsentanterne et endnu stærkere værktøj til at sikre overenskomstmæssige vilkår, når der hyres arbejdskraft udefra, siger han.​

Aftalen betyder, at tillidsrepræsentanten fremover bedre kan afklare, om der er tale om vikararbejde eller entreprisearbejde, da han eller hun kan bede om at få oplysninger fra virksomheden om udefrakommende virksomheder, der udfører arbejde for virksomheden, som virksomhedens ansatte ellers plejer at udføre.

​Tillidsrepræsentanten kan blandt andet bede om oplysninger om den udefrakommende virksomheds navn og CVR-nummer eller RUT-nummer, en beskrivelse af virksomhedens opgaver på arbejdspladsen og en beskrivelse af ledelse- og instruktionsbeføjelserne over for den udefrakommende virksomheds medarbejdere.

Kan tillidsrepræsentanten ikke blive enig med virksomheden, om der er tale om vikararbejde omfattet af bilag 17, er der mulighed for at få CO-industri til at gå ind i sagen og bede om et afklarende møde over for Dansk Industri. Mødet skal holdes hurtigst muligt og senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af begæringen.

 

​Få faglige kompetencer pudset af

Med de nye overenskomster bliver et langvarigt ønske fra tillidsrepræsentanterne også opfyldt, idet tillidsrepræsentanter får mulighed for at få faglig opdatering, hvis de efter mindst tre år stopper som tillidsrepræsentant og fortsat er på arbejdspladsen.

Den ophørte tillidsrepræsentant får ret til en drøftelse med virksomheden, om der er behov for at få de faglige kompetencer pudset af, og hvordan den eventuelle opdatering skal foregå.

Hvis parterne ikke kan blive enige, har tillidsrepræsentanten automatisk ret til tre ugers faglig opdatering, mens tillidsrepræsentanter med seks års sammenhængende anciennitet har ret til seks uger.

Samtidig giver de nye overenskomster tillidsrepræsentanter mulighed for at fortsætte på posten, selv om de begynder som voksenlærlinge eller voksenelever hos virksomheden. Eneste betingelse er, at tillidsrepræsentanten i eventuelle praktikperioder arbejder sammen med sit valggrundlag.

​Ophørte tillidsrepræsentanter, der er ansat på funktionærlignende vilkår eller som funktionærer, får forlænget deres opsigelsesvarsel med seks uger, hvis de opsiges inden for et år, efter at de er ophørt som tillidsrepræsentanter.

Og endelig er vederlaget til tillidsrepræsentanter reguleret, så tillidsrepræsentanter med et valggrundlag op til og med 49 personer får 9.000 kroner om året, tillidsrepræsentanter med et valggrundlag mellem 50 og 99 personer får 16.500 kroner om året, og tillidsrepræsentanter med et valggrundlag på 100 personer eller derover for 33.000 kroner om året.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?