Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Lønforhandling: Her er kollegerne med fra start til slut

Energikoncernen SEF i Svendborg har lagt en klar køreplan for lønforhandlingerne, og tillidsrepræsentanterne har en åben og tæt dialog med kollegerne. Det er efterhånden 10 år siden, de sidst har oplevet en arbejdsnedlæggelse på grund af utilfredshed med forhandlingerne.

Når man træder ind i et mødelokale hos SEF, står der ikke bare kaffe og vand på bordet. Der står også et ur på størrelse med en middagstallerken. Det tæller ned fra 45 minutter, hvor de sidste fem minutter er markeret med et rødt felt. Længere må interne møder i den sydfynske energikoncern nemlig som udgangspunkt ikke vare.

Sådan er det også med lønforhandlingsmøderne, der i SEF begynder i december. Her mødes de to tillidsrepræsentanter med den tekniske direktør og markedsdirektøren. Med sig har alle fire deres kalender, og så plotter de ellers 10 forhandlingsmøder ind med start den 1. marts og fem uger frem. I de år, hvor industriens overenskomster bliver fornyet, tager SEF dog først fat på lønforhandlingerne efter OK-afslutningen.

”Det er ikke de møder, vi aflyser. Det er vigtigt, at vi holder fast i dem, og at de ligger med korte intervaller for at få den fremdrift i forhandlingerne, der skal til. Er vi i mål efter syv møder, så er det jo bare fint,” siger teknisk direktør Per Svendsen.

LØNSNAK I EN KORT PERIODE

Morten Petersen, der er tillidsrepræsentant for medlemmerne af Dansk El-Forbund og 3F, ser også en fordel i, at kollegerne kender forhandlingsforløbet:

”Jeg tror, det giver et bedre klima hos os. Kollegerne ved, at lønforhandlingerne begynder den 1. marts og varer fem ugers tid, og så kan vi parkere snakken om løn til den periode. Det gør, at det ikke fylder så meget resten af året.”

SEF’s lønforhandlinger kort fortalt

  • I december planlægges 10 forhandlingsmøder.
  • Forhandlingerne begynder 1. marts (bortset fra i de år, hvor overenskomsterne fornyes).
  • Tillidsrepræsentanterne spørger kollegerne om deres forventninger og ønsker.
  • De fire faggrupper – HK, Dansk El-Forbund, 3F og Teknisk Landsforbund – forhandler sammen om én fælles lønaftale.
  • Hvert forhandlingsmøde bliver fulgt op af et referat samme dag.
  • De to tillidsrepræsentanter sender en orientering til kollegerne efter hvert møde med mulighed for tilbagemeldinger.
  • Hvis medarbejderne har behov for at få afklaret spørgsmål fra ledelsen undervejs, stiller både ledelse og tillidsrepræsentanter gerne op til møder.
  • Der er sat fem uger af til forhandlingerne. Fra den 1. juni holdes de individuelle lønsamtaler.
  • Efter sommerferien holdes evalueringsmøde mellem de to direktører fra ledelsen og de to tillidsrepræsentanter, som står for forhandlingerne.

Det strukturerede forløb er dog ikke ensbetydende med, at to forhandlingsforløb ligner hinanden.

”Vi har vores formøde i december, hvor vi lægger de 10 forhandlingsmøder ind, men ellers har vi ikke lagt os fast på, hvad vi skal drøfte hvornår i forløbet. Denne gang brugte vi for eksempel en del tid i begyndelsen på at få afklaret, hvordan vi skulle forstå de lønstatistikker, som vi hver især kom med. Og denne gang, hvor vi var et stykke fra hinanden i kroner og øre-spørgsmålet, endte vi med i slutfasen at få noget mere frihed ind (betalt fridag fredagen efter Kristi himmelfartsdag, red.) for at få enderne til at mødes,” fortæller markedsdirektør Claus Holm Andersen.

FORHANDLER SAMMEN

I SEF har medarbejderne fra den administrative side og fra den tekniske side valgt at forhandle sammen. Det betyder, at tillidsrepræsentant for medlemmerne af HK og Teknisk Landsforbund, Lene Skov Andersen, og Morten Petersen, der repræsenterer medlemmerne af sit eget forbund Dansk El-Forbund samt 3F, kører et tæt parløb.

”Sådan har vi gjort de seneste fem-seks år. Første år delte vi os godt nok op igen under forhandlingerne, men siden har vi stået side om side. Og vi gør det meget synligt. Når vi skriver ud til vores kolleger, så er det samme besked til alle, hvor både Morten og jeg skriver under. Og før hvert forhandlingsmøde med ledelsen holder vi formøde over en kop kaffe i kantinen, så vores kolleger kan se, at vi arbejder tæt sammen i hele forløbet,” forklarer HK-tillidsrepræsentant Lene Andersen.

Jeg tror, det ville give for meget fnidder, hvis vi forhandlede hver for sig

Hun er ligesom Morten Petersen sikker på, at det også er med til at forhindre en ”dem-og-os-kultur” mellem medarbejdergrupperne.

”Jeg tror, det ville give for meget fnidder, hvis vi forhandlede hver for sig og kom ud med hver sin aftale, hvor der var forskel på, hvad vi havde fået,” siger Morten Petersen.

Om SEF A/S

SEF A/S er moderselskabet i energikoncernen SEF med base i Svendborg, der med en række datterselskaber leverer løsninger inden for et bredt område af energi, varme og kommunikation til både private og erhvervskunder.

Kerneforretningen er:
• SEF A/S
• SEF Energi A/S
• SEF Fiber A/S
• Nærvarme Danmark A/S
• FiberLAN A/S
• Flow Elnet A/S

SEF kan skrive sin historie tilbage til 1906, hvor det hele begyndte med et lille elværk og 436 lyskunder.

Kilde: sef.dk

RO PÅ FORHANDLINGERNE

Lønforhandlingerne i SEF har da heller ikke givet anledning til arbejdsnedlæggelser i mange år. Faktisk er det så længe siden, at ingen af tillidsrepræsentanterne kan huske, hvornår det var – men vistnok en enkelt episode efter flytningen til koncernens nuværende domicil ”Vores Lys”, der blev bygget på Fåborgvej i Svendborg i 2012.

”Arbejdsnedlæggelsen dengang bundede formentlig i, at vi havde et rodet forløb, hvor det fra møde til møde ikke stod klart, hvad vi havde drøftet, og hvor langt vi var i processen. Derfor kunne vi heller ikke rigtigt give nogle svar hverken fra ledelse eller tillidsrepræsentanter. Det gav frustrationer,” siger Per Svendsen.

Nu er forhandlingerne til gengæld præget af det, som det flotte hovedkvarter med de store glasfacader og rummelige indre også udstråler – nemlig åbenhed, højt til loftet og et godt klima. Kollegerne er med helt fra begyndelsen.

”Til at starte med, er vi rundt og spørge vores kolleger, hvad de synes, vi skal gå efter. Skal det kun være lønkroner eller skal det også være bløde værdier? Så har vi det at gå videre med,” forklarer Lene Skov Andersen.

Vi vil ikke komme i en situation, hvor de kan komme og sige, at de ikke er blevet hørt

KOLLEGERNE ER MED HELE VEJEN

Inddragelsen stopper dog ikke der. Den tætte dialog mellem tillidsrepræsentanterne og deres kolleger fortsætter under hele forhandlingsforløbet. Fra hvert forhandlingsmøde bliver der lavet referat samme dag, og substansen af det sender Lene Skov Andersen og Morten Petersen videre i en fælles mail til kollegerne, og indimellem beder tillidsrepræsentanterne også om en tilbagemelding fra kollegerne i forløbet.

”Når vi er på nogle afgørende steder i forhandlingerne, kan vi godt høre vores kolleger: ’Hvad tænker I om det, vi ser ind i lige nu, og hvilken vej skal vi gå frem imod det næste møde?’ Vi har dem hele tiden med – vi vil ikke komme i en situation, hvor de kan komme og sige, at de ikke er blevet hørt,” siger Lene Skov Andersen.

Samtidig er den tætte dialog med baglandet også en temperaturmåler og lynafleder.

”Det er nok ikke nogen hemmelighed, at vores kolleger havde noget større forventninger til lønstigningen sidste gang end det, der var et realistisk mål. Her betyder det meget, at vi kan komme frem og tilbage mellem kollegerne og forhandlingerne, så det kan modnes hos dem, at vi ikke ville nå en aftale, der kom helt op på de kroner og øre, som de havde forventninger om fra begyndelsen, men at vi i stedet kunne få lagt noget ekstra frihed ind. Hvis vi bare kørte forhandlingerne uden den dialog, så kunne der måske komme en negativ reaktion, hvis vi præsenterede et resultat, der ikke fuldstændigt matchede kollegernes forventninger,” siger Morten Petersen.

Og som Lene Skov Andersen kan konstatere:

”Så er det selvfølgelig svært at stille over 60 kolleger helt tilfredse alle sammen. Men vi tager udgangspunkt i de fælles ønsker, som det store flertal har – og det betyder da også, at vi ikke har hørt nogen kritik af, at vi ud over lønforhøjelsen har fået en betalt fridag ind i aftalen denne gang.”

VIL DU VIDE MERE?