Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Lærlinge og elever bruger mere IKUF

Flere lærlinge og elever videreuddanner sig gennem selvvalgt uddannelse.

Flere og flere lærlinge og elever er så små begyndt at benytte sig af muligheden for at supplere deres uddannelse med selvvalgt uddannelse gennem IKUF. Sidste år fik 25 lærlinge og elever tilskud til uddannelse igennem IKUF, og i år har fire lærlinge og elever fået tilskud alene i januar.

Det er forholdsvis nyt, at lærlinge og elever kan søge om støtte fra IKUF. Ordningen blev først udvidet til også at favne industriens ansatte under uddannelse ved overenskomstforhandlingerne i 2014.

I modsætning til deres kolleger kan lærlinge og elever dog kun få tilskud fra IKUF til selvvalgt uddannelse i fritiden.

- Selv om tallene endnu er små, så er det dejligt at se, at elever og lærlinge er begyndt at søge IKUF. Det betyder, at flere er blevet opmærksomme på muligheden, og jeg håber, at det er et tilbud, som tillidsrepræsentanterne vil huske at bringe videre til virksomhedens lærlinge og elever, siger Peter Rimfort, souschef i CO-industri.

De nyeste tal fra IKUF viser desuden, at 2015 var et næsten lige så godt år som rekordåret 2013, hvor 16.863 søgte om tilskud til uddannelse. 16.297 sendte en ansøgning af sted i 2015, og hvis resten af 2016 bliver lige så godt som januar, hvor 2.148 søgte IKUF, så tegner det godt for uddannelseslysten i industrien. Kun i september 2013 har flere søgt tilskud til uddannelse.

 

Fra ufaglært til faglært
Peter Rimfort håber, at flere ufaglærte vil brug de muligheder, der er i IKUF for at uddanne sig hen mod at blive faglært.

De faglærte tegner sig for godt 1.000 flere ansøgninger end de ufaglærte, og for de faglærte og funktionærernes vedkommende ansøges typisk om dyrere kurser.

- Det vil være rart at få mere gang i at få løftet flere fra ufaglært til faglært, siger Peter Rimfort.

Han ser en generel tendens til, at kurserne bliver dyrere og dyrere, fordi arbejdsmarkedet kræver mere specialuddannelse.

- Det ser ud til, at der er kommet en større efterspørgsel på lidt dyrere specialkurser. Mange virksomheder har fået travlt igen, og medarbejderne tager ikke bare på kursus for at tage på kursus, men har fokus på de mere specialiserede kurser, som ikke altid kan imødekommes af AMU, forklarer han, samtidig med at han pointerer, at IKUF holder skarpt øje med kursernes prisniveau.

En anden uddannelsestendens, som kan læses ud af IKUF’s toptiliste over de mest populære uddannelser, er en stigende søgning mod erhvervsakademiuddannelserne. På toptilisten ligger enkeltfag i ledelse og enkeltfag i innovation, produkt og produktion på henholdsvis en syvende og en 10. plads.

- Der er en stor søgning mod akademiuddannelserne i samfundet, og det smitter af på IKUF, siger Peter Rimfort.
 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?