Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Gode tendenser i nye overenskomster

For tillidsrepræsentanterne hos Haldor Topsøe i Frederikssund er der gode tendenser i de nye overenskomster. De vil bruge dem til yderligere forbedringer af deres egne lokalaftaler.

De nye overenskomster på industriens område er kun godt fire dage gamle, da CO-Magasinet møder fire tillidsrepræsentanter fra Haldor Topsøe i Frederikssund for at høre deres mening om de overenskomster, der de næste tre år skal danne rammerne for deres arbejdsliv.

Ingen af de fire har endnu fået læst sig helt ned i detaljen i de 38 nye protokollater. Men der er bred enighed om, at der er gode tendenser i de mange tiltag.

Det er især de forbedrede forhold for børnefamilier og tillidsrepræsentanter samt mulighederne for uddannelse, der har fanget opmærksomheden hos tillidsrepræsentanterne og deres kolleger.

Stof til lokalaftalerne

De fire tillidsrepræsentanter vil derfor se på, om de kan forbedre seniorfridage og omsorgsdage gennem lokalaftaler.

- Nu er der kommet fokus på børn, seniorer og uddannelse, og det gør, at når vi skal forhandle lokalt, så er der fokus på det i forvejen, og så er det nemmere at tage det op lokalt, siger Lars Hemming Larsen.

- Ja, for tillidsrepræsentanterne kan det her være med til at starte noget op lokalt. De nye overenskomster har nogle gode tendenser, og forhåbentlig kan der om tre år bygges noget mere på, siger Thomas Hesselberg.
- Det, jeg overvejende hører, er, at kollegerne er glade for de muligheder, som børnefamilierne får. Især de enlige, for de kæmper for at få enderne til at nå sammen, så de er positive, siger Lars Hemming Larsen, der er tillidsrepræsentant for medlemmer af Dansk El-Forbund, om meldingerne fra kollegerne.

Børnefamilierne får mulighed for forældreorlov med fuld løn samt to børneomsorgsdage, der finansieres gennem Fritvalgs Lønkontoen. Derudover er forældre sikret ret til frihed med betaling på barns første hele sygedag. Hvis man bliver kaldt hjem i løbet af en arbejdsdag for at hente et sygt barn, tæller den første hele sygedag altså først fra den efterfølgende dag.

- Og så synes jeg, at det er positivt, at forældre kan få frihed ved barns hospitalsindlæggelse, også hvis det er i hjemmet. Det betyder noget for børnefamilier, som måske er i en stresset situation med syge børn i længere tid. Det er ret godt, og så er det jo også til gavn for virksomhederne, siger Thomas Hesselberg, der er fællestillidsrepræsentant for 3F’erne.

- Ja, det betyder jo ofte, at når man kommer tilbage, så giver man endnu mere, supplerer Chanet Pihl, fællestillidsrepræsentant i Haldor Topsøes udviklingsafdeling i Lyngby og tillidsrepræsentant for teknikerne.

 

Positivt med opkvalificering af TR

De er også godt tilfredse med, at tillidsrepræsentanter fremover kan beholde deres hverv, hvis de bliver voksenlærlinge i virksomheden, ligesom tillidsrepræsentanterne får ret til faglig opdatering, hvis de efter mindst tre år stopper som tillidsrepræsentant.

- Det er rigtig, rigtig positivt, at man kan blive opkvalificeret, så man ikke står i den situation, at man har været tillidsrepræsentant i mange, mange år og bliver stemt ned ved tillidsmandsvalget, og så står man der og kan ikke huske, hvordan man betjener en maskine, siger Thomas Hesselberg.

Han er også sikker på, at de ufaglærte på Haldor Topsøe vil tage godt imod de muligheder for uddannelse, som de nye overenskomster åbner for. Her er der mulighed for at aftale uddannelse med virksomheden med 100 procents løndækning.

- Vores virksomhed tilbyder allerede ufaglærte medarbejdere at blive uddannet til industrioperatører eller faglærte, og jeg håber, at den vil bruge det til at sende endnu flere afsted. Nu er der jo en økonomisk gevinst, fordi det ikke koster dem lige så meget at sende folk afsted, siger Thomas Hesselberg.

 

Stof til lokalaftalerne

De fire tillidsrepræsentanter vil derfor se på, om de kan forbedre seniorfridage og omsorgsdage gennem lokalaftaler.

- Nu er der kommet fokus på børn, seniorer og uddannelse, og det gør, at når vi skal forhandle lokalt, så er der fokus på det i forvejen, og så er det nemmere at tage det op lokalt, siger Lars Hemming Larsen.

- Ja, for tillidsrepræsentanterne kan det her være med til at starte noget op lokalt. De nye overenskomster har nogle gode tendenser, og forhåbentlig kan der om tre år bygges noget mere på, siger Thomas Hesselberg.
Mulighederne for mere uddannelse vil også blive taget godt imod blandt funktionærerne i udviklingsafdelingen, mener Chanet Pihl.

- Det tror jeg mine kolleger vil benytte sig af. De vil altid gerne videre med uddannelse, siger hun.

Lars Hemming Larsen og smedenes tillidsrepræsentant Carsten Schønberg kan godt forstille sig, at aftalt uddannelse vil blive brugt til at sende flere smede og elektrikere på dyre efteruddannelseskurser.

- Men jeg tvivler meget på, at der er nogen, som vil uddanne sig til noget andet. Svejsekurser og fejlfindingskurser gør vi allerede rigtig meget i, men at tage en længere uddannelse? Nul, putte! siger Carsten Schønberg.

 

Pension til ældre funktionærer

De fire tillidsrepræsentanter ser det også som et godt værktøj, at tillidsrepræsentanten har fået bedre mulighed for at få oplysninger om vikararbejde, ligesom de er meget tilfredse med, at vikarernes anciennitetstid er nedsat fra seks til tre måneder.

Chanet Pihl er også meget tilfreds med, at funktionærer over 65 år fremover er sikret et beløb, der svarer til virksomhedens pensionsbidrag, indtil de fratræder.

- Det, synes jeg, er en rigtig god idé, fordi min pensionsalder muligvis er 70 år, så det er fint, at den følger med, når man nu hæver pensionsalderen, siger hun.

- Nu er vi i overenskomsterne begyndt at tage højde for, at om nogle år så ser pensionsalderen anderledes ud. Det er ikke noget, som vi har set på samme måde før. Forhåbentlig kommer vi til at se mere af det. Nu er vi startet, og heldigvis viser arbejdsgiverne, at det også er noget, som de vil, siger Lars Hemming Larsen.

Det ærgrer bare Lars Hemming Larsen og hans TR-kolleger på Haldor Topsøe, at Christiansborgs forhøjelse af pensionsalderen skal kompenseres gennem overenskomsterne, hvis seniorerne har behov for at trappe ned.

- Man har fat i nogle af de ting, som kollegerne snakker om. Det er bare ærgerligt, at det er vores Fritvalgs Lønkonto eller pension, der skal dække den frihed, der er indskrevet, siger Thomas Hesselberg, der dog er glad for, at Fritvalgs Lønkontoen stiger fra to til fire procent over tre år.

 

Stof til lokalaftalerne

De fire tillidsrepræsentanter vil derfor se på, om de kan forbedre seniorfridage og omsorgsdage gennem lokalaftaler.

- Nu er der kommet fokus på børn, seniorer og uddannelse, og det gør, at når vi skal forhandle lokalt, så er der fokus på det i forvejen, og så er det nemmere at tage det op lokalt, siger Lars Hemming Larsen.

- Ja, for tillidsrepræsentanterne kan det her være med til at starte noget op lokalt. De nye overenskomster har nogle gode tendenser, og forhåbentlig kan der om tre år bygges noget mere på, siger Thomas Hesselberg.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?