Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Forbered organiseringssnakken med en god velkomst

En ordentlig velkomst til nye kolleger er alfa og omega for tillidsrepræsentanterne i LEGO Group i Billund. Det sikrer både en tryg start på arbejdet og et solidt fundament for en snak om organisering. 

Når Anne-Mette Amlund Olesen får en ny timelønnet kollega på LEGO i Billund, kan han eller hun være sikker på at få en ordentlig velkomst.

Som tillidsrepræsentant sørger Anne-Mette nemlig for en grundig introdag, hvor den nye kollega får medarbejderkort og drikkedunk med mere, bliver kørt rundt for at se virksomheden og ledes igennem alt fra sikkerhed og sundhedspolitik til chefteam, intranet og personalegoder. 

Dagen rundes af med en snak om overenskomst og organisering. Og den rækkefølge er ikke tilfældig. For der er en klar sammenhæng mellem de vilkår og rammer, den nyansatte netop er blevet præsenteret for, og de overenskomster og det faglige arbejde, der ligger bag.

”Tingene er ikke kommet af sig selv. Ferie og fritvalgskonto er jo goder, vi har fået gennem overenskomsterne. Vi taler også om selve introdagen og vores flotte medarbejderhus. Vi tillidsrepræsentanter har haft indflydelse på mange af de goder, vi har her, og det gør jeg klart fra første dag,” siger Anne-Mette.

GOD LYDHØRHED

Anne-Mette Amlund Olesen har været ansat i LEGO Group i snart 38 år og er tillidsrepræsentant (3F) for omkring 180 timelønnede kolleger. Når hun får en ny af slagsen, tager hun også vedkommende med rundt for at hilse på kollegerne.

”Så sørger jeg naturligvis for at komme forbi nogle, der ved, hvem jeg er, og kender mig for noget godt. Det er med til at støtte op om organiseringssnakken bagefter, at den nye ser nogle gode relationer,” forklarer Anne-Mette.

Og den gennemtænkte rækkefølge på introdagen virker efter hensigten, fortæller hun:   

”De fleste er faktisk meget lydhøre. Og det tror jeg blandt andet skyldes, at jeg bygger organiseringssnakken oven på alt det andet, vi lige har gennemgået. Folk kan godt se sammenhængen mellem vores faglige arbejde og alt det gode, de er stødt på i løbet af dagen.”

VELKOMMEN FRA FØRSTE DAG

På introdagen kommer nærmeste leder gerne forbi og hilser på, men ellers er det Anne-Mette, der står for dagen.

”Jeg prioriterer højt at tage godt imod en ny kollega. Vi har et omfattende introprogram, og ingen kan huske det hele bagefter. Men følelsen af at være velkommen fra dag ét, den husker alle,” siger tillidsrepræsentanten, som også gør en dyd ud af at huske den nye kollegas navn.

”Man føler sig set, når andre kan huske, hvad man hedder. Måske har den nye glemt mit navn. Men det gør ikke noget, for de kan stadig huske mit ansigt, fordi jeg tog imod dem, og det er vigtigt for mig som tillidsrepræsentant.”

Opbyg en god introduktion
  • Sæt introduktionen i system. Så du er sikker på, at nye kollegaer bliver taget vel imod og føler sig velkomne. Det åbner en dør for, at de kan træde ind i fællesskabet og organiseringen. 
  • Den rigtige rækkefølge. Uanset om du har en hel dag eller få timer til rådighed, så sørg for en god rækkefølge. Start med arbejdspladsen og de goder, som overenskomsten og samarbejdet med virksomheden har givet. Og rund så af med en snak om overenskomst og organisering.
  • Mærk efter, hvem du sidder over for. Hvis du fornemmer en åbenhed over for organisering og samarbejde, så har du et godt udgangspunkt.
  • Giv en gestus. Det kan være frokost eller en pose bolsjer. Det er tanken, der betyder noget for, at den nye føler sig velkommen i fællesskabet.
  • Tal dit TR-arbejde op. Har I et godt samarbejde med ledelsen eller nogle goder, du som tillidsrepræsentant har været med til at skabe? Så skal det med i introduktionen. Vis, at du tager hånd om den nye og gør en masse for at sikre ham eller hende en god start. 
Start en god snak
  • Vær nysgerrig. Hvis din nye kollega er i et ikke-overenskomstbærende forbund, så spørg ind til, hvad det forbund kan give. Det kan åbne for en god snak om, hvad man får og ikke får hos et "gult" forbund.
  • Brug tal og fakta. Nogle siger, at det er dyrt at være med en rigtig fagforening. Man kan også sige, at det er dyrere at lade være. Prøv at regne på, hvordan det ville se ud, hvis I ikke havde for eksempel jeres fritvalgskonto og den løn, I har forhandlet jer til lokalt. Så har du et godt regnestykke for, hvordan tingene ville se ud uden overenskomsten. 
  • Den første lønseddel kan være anledning til endnu en god snak. Hør, om den nye kollega har fået det rigtige i løn. Og vis, at det er sådan noget, du som tillidsrepræsentant kan hjælpe med at få styr på, hvis der er rod i tingene. 

FORDELE FOR ALLE

En god introduktion gør det lettere for nye kolleger at komme godt i gang på arbejdspladsen. Det er til gavn for alle, og derfor har Anne-Mette sørget for at få det skrevet ned. Så hvis nogen i virksomheden en dag skulle stille spørgsmål ved introdagen, så har hun de gode grunde klar ved hånden.

”Det er godt at have noget på skrift, som viser fordelene for virksomheden: De nyansatte får en god indflyvning til virksomheden, de lærer om kvalitet, sikkerhedsregler og personalepolitikker og så videre. På den måde er vi proaktive på fremtiden, og det bliver tydeligt, at der kommer noget godt ud af det for alle parter,” forklarer hun.

SPOT PÅ TILLIDSREPRÆSENTANTENS ARBEJDE

Som ny hos LEGO Group er det let at blive overvældet af de gode forhold som det flotte medarbejderhus i Billund med blandt andet fitnesscenter, pejsestue med brætspil, musiklokale og tømrer-snedkerværksted. Eller den gennemtænkte introdag og de fine LEGO-æsker, man får med hjem bagefter.

”Det er jo resultatet af mange års stærkt samarbejde med virksomheden. Vores fabrikschef er god til at sige det: Det her var ikke blevet til noget uden tillidsrepræsentanterne. Og det skal de nye da også vide,” siger Anne-Mette Amlund Olesen.

Hun understreger samtidig, at det ikke er selve omfanget, der betyder noget. En ekstra betalt fridag, en gratis personaleforening eller infomøder om Industriens Pension kan være alt rigeligt.

”Små sejre kan have stor værdi for kollegerne. Det vigtige er, at du fortæller om det, hvis du som tillidsrepræsentant har været med til at sikre noget godt hos jer,” siger hun. 

Husk muligheden for at mødes med nyansatte

Med overenskomsterne 2023-2025 har tillidsrepræsentanter fået mulighed for at mødes med nyansatte i arbejdstiden. Formålet er at orientere om tillidsrepræsentantens samarbejde med virksomheden og muligheden for medlemskab af organisationerne. Det kan for eksempel ske i forbindelse med en introduktionsdag for nye medarbejdere. 

Overenskomstparterne understreger også, at hverken tillidsrepræsentant eller ledelse må lægge hindringer i vejen for virksomhedens og medarbejdernes organisering.

Det fremgår Industriens Overenskomst 2023–2025 § 4 og af Industriens Funktionæroverenskomst § 19.

SMÅ TING GØR EN FORSKEL

Og netop de små ting gør en stor forskel, når man er helt ny. At ens navn bliver husket. At man får en lille ting den første dag.

”Det er en vigtig gestus, som viser, at den nye er blevet set. Det ved alle, som har prøvet det modsatte og er blevet kastet ud i et nyt arbejde uden en ordentlig velkomst,” siger Anne-Mette. Hun understreger også, at det ikke behøver være overdådigt for at få effekt.

”En betalt frokost første dag kan være nok. Eller kontakt jeres lokalafdeling og hør, om I kan få en pose bolsjer til de nye. Mere behøver det ikke at være.” 

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.