Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Den svære balance mellem sjovt og krænkende

MAN Energy Solutions fik sidste år en politik mod krænkende handlinger. Politikken har skærpet opmærksomheden på, om der bliver sagt, skrevet eller gjort noget krænkende, men fællestillidsrepræsentant Jonny Jacobsen synes stadig, at det kan være svært at vurdere, hvad der er sjovt, og hvad der er træls.

Debatten om seksuel chikane, magtmisbrug og andre krænkende handlinger ruller igen i Danmark. Kedelige arbejdspladskulturer bliver afsløret i mediebranchen, på hospitaler, i Folketinget og blandt advokater.

MAN Energy Solutions satte sidste år ekstra fokus på at forebygge og håndtere krænkende handlinger og seksuel chikane på arbejdspladsen.

Koncernen udarbejdede en politik om krænkende handlinger, og alle tillidsrepræsentanter, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter, som var en del af arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalgene, deltog i workshops, som TekSam stod for. Her drøftede de krænkende handlinger, og de fandt frem til et fælles sprog for at håndtere eventuelle sager om krænkende handlinger. Arbejdet i workshoppene gav dem også en større forståelse for det fælles ansvar for at sikre et ordentligt og positivt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Samtidig er alle ledere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter blevet klædt på til at tage en snak med en medarbejder, som føler sig krænket eller er gået over stregen over for en kollega eller en leder. 

Politik

I MAN Energy Solutions’ politik mod krænkende handlinger står blandt andet:

  • Alle medarbejdere hos MAN Energy Solutions bør sige fra, hvis deres grænser bliver overskredet. Det skal klart meldes ud over for en eventuel chikanør, at man ikke bryder sig om de uønskede handlinger.

 

  • Det skal ligeledes klart respekteres, hvis kolleger eller andre siger fra og udmelder, at en handling er uønsket, også selv om den udøvende selv finder handlingen uskyldig.

 

  • Alt afhængig af den konkrete sag vil ledelsen vurdere, om den krænkende skal ansættelsesretligt sanktioneres ved eksempelvis en advarsel, opsigelse eller en bortvisning.

 

  • Falske anklager om mobning eller seksuel chikane er naturligvis også helt uacceptabelt og kan således få ansættelsesretlige konsekvenser for dem, som måtte fremføre dem.
     

 

SKÆRPER OPMÆRKSOMHEDEN

Det har været en proces, som har skærpet opmærksomheden på, hvordan medarbejderne i den store koncern omgås hinanden lige fra topdirektørens kontor i København til svejsebænken på havnekajen i Frederikshavn, fortæller Jonny Jacobsen, fællestillidsrepræsentant for medarbejderne i Frederikshavn og medlem af Dansk Metal.

”Jeg synes, at det er positivt, at vi arbejder for, at alle skal kunne komme på arbejde og være glade, og når de går hjem, så skal de også være glade,” siger han.

Han ser den nye politik mod krænkende handlinger som en facitliste på, hvordan MAN Energy Solutions skal være som arbejdsplads, når politikken er arbejdet grundigt ind i kulturen. Men mest af alt håber han, at den er et klart signal til kollegerne om, at de skal søge hjælp straks, når de oplever, at de bliver krænket, uanset om det er en chef eller en kollega, der gør det.

”Jeg synes, at det er trist at høre i den igangværende debat, hvor mange der har gået og gemt på oplevelser i mange år uden at sige noget, og så kommer det i store klumper som nu. Det er noget, som vi skal gøre noget ved, straks når det opstår, og ikke noget, som man skal gå og have ondt i maven over i flere år. Jeg håber, at mine kolleger vil komme til mig eller en anden i virksomheden, inden det er for sent at gøre noget ved det, eller inden de blive syge. Kun på den måde kan vi få stoppet krænkende handlinger, og ikke mindst kan vi forhindre, at det muligvis bliver gjort mod andre også,” siger Jonny Jacobsen.

 

ET STØRRE ANSVAR

Selv har han altid understreget over for nye medarbejdere, at de skal komme til ham eller en af de andre tillidsrepræsentanter, hvis der er det mindste, der nager dem, samt at alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt. Det tilbud er der også nogle, der har benyttet sig af.

”Det har mest været nye lærlinge, som syntes, at svendene var lidt for hårde ved dem. Så det er ikke nyt, at vi hjælper med at sige stop, hvis der er nogen, som ikke opfører sig ordentligt. Men efter workshoppen oplever jeg klart, at jeg har fået et større ansvar for at være opmærksom på, om vi holder kammertonen. Der er kommet en større bevidsthed om, at vi skal sikre os, at folk er glade for at komme på arbejde,” fortæller Jonny Jacobsen.

Han er også blevet meget mere opmærksom på, hvilke ord han bruger.

”Jeg øver mig meget i at sige tillidsrepræsentant og ikke tillidsmand,” siger han, og fortæller om en episode, hvor en medarbejder i en mail havde omtalt nogle kvindelige kolleger som ”pigerne”, hvilket straks blev påtalt og stoppet.

”Så vi tænker langt mere over, hvad vi siger, og hvordan vi siger det,” forklarer han.

Det var ikke en konkret sag, der fik MAN Energy Solutions i gang med at udarbejde en politik for krænkende handlinger, men en vejledning fra Arbejdstilsynet om, hvordan virksomheder kan håndtere og forebygge krænkende handlinger.

HVAD ER SJOVT?

Og selv om Jonny Jacobsen bakker fuldt op om politikken, så kan han også være bekymret for, om den har en negativ indflydelse på det sociale samvær i virksomheden.

”Lige nu lister vi nok lidt mere rundt på listefødder, fordi der er så meget opmærksomhed på seksuel chikane i verden omkring os. Men jeg kan godt være bange for, at folk er blevet lidt bange for at komme med en vittighed eller en sjov kommentar,” siger han. 

Han tror dog på, at en debat, som den de har haft i workshops i virksomheden, er med til at skabe en større forståelse for, hvad der kan opleves som krænkende. Men det er en svær balancegang, synes han.

”Det er utroligt svært at finde den rette balance. Der er jo meget stor forskel på folk, og hvad de synes, der er sjovt, og hvad de synes, der er krænkende. I dag kan mine kolleger godt finde på at sige ”Ej, nu er jeg krænket” for sjov, fordi vi har så meget fokus på det. Men det sker da, at jeg lige har skullet vende det, når jeg når rundt om hjørnet, for mente han det måske? Var han krænket? Vi bliver ved med at øve os. Det må bare ikke blive for kedeligt det hele,” siger han.

Tonen i værkstedet på havnen i Frederikshavn kan godt være lidt grov i kanten, men Jonny Jacobsen er i dag meget mere bevidst om, hvor grov den må være, og hvordan han kan gribe ind over for det urimelige.

”Det sker da, at jeg siger hov, hov, hvis en kollega kommer til at snakke grimt til en anden. Ofte er det jo ikke for at såre bevidst, men fordi han ville være sjov. Der skal være plads til at træde ved siden af eller have for kort lunte en gang imellem. Vi skal bare huske at sige undskyld,” forklarer han.

For at fastholde fokus skal alle nyvalgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt nye ledere på et kursus, så de er lige så bevidste om krænkende handlinger som deres erfarne kolleger.

TekSam

TekSam kan i år fejre 25 års jubilæum.

TekSam er et samarbejdsorgan for Dansk Industri og CO-industri, som administrerer Samarbejdsaftalen, og hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg. 

TekSam kan hjælpe dit samarbejdsudvalg med, at:
•    Lave en trivselsundersøgelse
•    Styrke den sociale kapital
•    Inspirere til og planlægge kompetenceudvikling og uddannelse
•    Forebygge stress
•    Lave en mobbepolitik
•    Forebygge konflikter
•    Afklare roller
•    At udvikle personalepolitikker

TekSam står desuden bag:
•    TekSams Årsdag
•    Temamøder
•    Sporskifteprojektet
•    Samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter

TekSam

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?