Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Alt for mange dør på jobbet

En trist rekord for antal af arbejdsrelaterede dødsulykker på arbejdspladsen truer. Det handler om at holde et vedvarende fokus på forebyggelse af arbejdsulykker, fastslår CO-industri. BFA Industri udsender ny vejledning, som hjælper jer på vej.

31 mennesker har indtil midten af august mistet livet i en arbejdsulykke i år. Til sammenligning skete der i gennemsnit 33 dødsulykker årligt i perioden 2016 til 2021.

Halvdelen af dødsfaldene er sket i tre brancher:

• Landbrug, skovbrug og fiskeri
• Transport af gods
• Opførelse og nedrivning af byggeri.

Udviklingen får beskæftigelsesministeren til at råbe vagt i gevær, mens CO-industri opfordrer til øget fokus på forebyggelse.
Stigningen af dødsulykker i 2022 skal ses i lyset af den generelle stigning i beskæftigelsen, men det alene kan ikke forklare stigningen, påpeger Arbejdstilsynet.

FASTHOLD FOKUS

Gennem de seneste seks år har 22 mistet livet i en arbejdsulykke i industrien, og intet tyder på en stigning i år, oplyser Michael Jørgensen, områdeleder på miljøområdet i CO-industri.

”Men et dødsfald er naturligvis altid et for meget. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere og ledere i industrien har et vedholdende fokus på at forebygge arbejdsulykker,” siger han.

Tal fra Arbejdstilsynet afslører, at der er plads til forbedringer i arbejdet med at forebygge arbejdsulykker. Antallet af arbejdsulykker i industrien ligger typisk omkring 6.500 om året, men i 2021 steg antallet af arbejdsulykker til godt 7.800. Stigningen er primært sket i mindre alvorlige ulykker, mens de alvorlige ulykker kun er steget marginalt.

”En del af stigningen sidste år kan sandsynligvis tilskrives covid-19, men derfor er der alligevel fortsat god grund til, at arbejdsmiljøorganisationerne i industrien tager et grundigt kig på deres arbejdsmiljøarbejde og vurderer, om de ikke kan gøre det lidt bedre. Alle har ret til at gå på arbejde uden at komme til skade,” fastslår Michael Jørgensen.

HJÆLP TIL FOREBYGGELSE

BFA Industri har netop udgivet en ny vejledning om forebyggelse af arbejdsulykker i industrivirksomheder. Vejledningen viser i fire trin, hvordan virksomhederne systematisk kan optimere deres arbejde med at forebygge arbejdsulykker. Gennem den internationalt anerkendte model Plan-Do-Check-Act (PDCA) bliver den forebyggende tankegang indarbejdet som en naturlig del af hverdagen i virksomheden.

Forebyggelse af arbejdsulykker

Pjece nr.: 2022-051

Udgivelsesdato: 24-10-2022

Læs mere og bestil

Modellen sikrer, at arbejdet forankres i virksomheden, og at der sker en løbende opfølgning og oplæring.
Politisk er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) bekymret over udviklingen i antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker.

”Det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde. Vi ser desværre alt for mange arbejdsulykker og dødsulykker på danske arbejdspladser. Arbejdsmiljøet i en række brancher bliver mere og mere presset, og det kræver vores fulde opmærksomhed,” siger han.

REGERINGEN AFSÆTTER PENGE

Regeringen har derfor i sit forslag til en finanslov for 2023 afsat i alt 1,3 milliarder kroner i perioden 2023-2026 til arbejdsmiljøindsatsen, indsatsen mod social dumping og arbejdslivskriminalitet. Den nuværende arbejdsmiljøaftale fra 2019 udløber ved udgangen af 2022. Her står Arbejdstilsynet til at miste næsten 40 procent af sin bevilling, mens en række midlertidige bevillinger til indsatsen mod social dumpning står til at udløbe.

Hjælp til forebyggelse

Få et gratis tjek af jeres arbejdsmiljø

Vil I gerne gøre en ekstra indsats for at forebygge arbejdsulykker, så kan I booke et besøg af to arbejdsmiljøkonsulenter fra CO-industri og DI.

Konsulenterne vil give jer inspiration til at komme videre med jeres arbejdsmiljø ud fra den situation, jeres virksomhed er i. 

Læs mere om konsulenterne

For at sikre stabilitet omkring de økonomiske rammer, foreslår regeringen blandt andet, at Arbejdstilsynet fra 2027 og frem årligt modtager cirka 170 millioner kroner.

I CO-industri bakker Michael Jørgensen op om en stabil økonomi omkring Arbejdstilsynet, men han undrer sig over, at regeringen ikke med et ord nævner partsindsatsen i sit forslag.

”BFA Industri udfører en uundværlig indsats for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø i industrivirksomheder, og vi kan se, at arbejdsmiljøet år efter år bliver bedre. Derfor kan det godt undre, at vi slet ikke er omtalt i forslaget,” siger han.

Forhandlingerne om en ny arbejdsmiljøaftale er i gang, men for at sikre, at indsatsen også kan fortsætte i 2023, hvis partierne ikke når at blive enige om en aftale inden årets udgang, har regeringen og et bredt flertal af partierne aftalt en etårig forlængelse af de nuværende bevillinger til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.