Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
CO-industris Samarbejdspris

Samarbejdspris til hjemmeside.jpg

 

 

I CO-industri ved vi, at der er mange virksomheder, hvor der er et rigtigt godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Dem vil vi gerne være med til at give et skulderklap. Derfor har vi etableret CO-industris Samarbejdspris.

 

Både trivslen og produktiviteten stiger nemlig, når medarbejdere og ledelse samarbejder, lytter til hinanden og udnytter hinandens kompetencer. Det er godt for Danmarks konkurrenceevne og betyder, at vi kan fastholde og udvikle vores arbejdspladser og samtidig sikre en rimelig lønudvikling.
 
Så oplever du som tillidsrepræsentant, at din arbejdsplads har et rigtig godt samarbejde til gavn for både medarbejdere og ledelse, kan du, eventuelt i sammen med dine kolleger, indstille den til CO-industris Samarbejdspris.
CO-industri vil en gang om året tildele en til to virksomheder samarbejdsprisen.
 
 
Virksomheden vil blive vurderet ud fra følgende kriterier – arbejdspladsen behøver ikke at kunne opfylde dem alle:
 
Velfungerende samarbejdsudvalg: Et velfungerende samarbejdsudvalg oplever, at det bliver informeret og hørt. Samarbejdsudvalget deltager aktivt i virksomhedens beslutninger om større eller mindre omstruktureringer, og samarbejdsudvalget er med til at forbedre virksomheden både socialt og produktionsmæssigt.
 
Ekstraordinær god indsats i samarbejdsudvalget: Samarbejdsudvalget har været med til at skabe nye arbejdspladser. Udvalget har bidraget i at øge virksomhedens produktivitet, og ledelse og medarbejdere har håndteret ”kriser” i et godt samarbejde.

 
Fokus på uddannelse: Samarbejdsudvalget er med til at sikre, at medarbejderne har nem adgang til efteruddannelse, og der er en god dialog om, hvilke kompetencer, som virksomheden har brug for nu og i fremtiden.
 
Psykisk arbejdsmiljø: Samarbejdsudvalget har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der er udarbejdet handleplaner, og de er ført ud i livet. Samarbejdsudvalget har udarbejdet NFA-trivselsundersøgelser.
 
Årligt emne: Virksomheden har særligt fokus på et emne, der er oppe i tiden. Det kan for eksempel i 2017 være ekstra fokus på at oprette ekstra praktikpladser for at sikre faglært arbejdskraft i fremtiden.
 
Du kan nominere din arbejdsplads ved at downloade nomineringsskemaet, udfylde det på din computer og maile det til su@co-industri.dk
 
Sidste frist for norminering er udløbet i 2017.
 
Har du spørgsmål vedrørende CO-industris Samarbejdspris, kan du kontakte