Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CO-industris Centralledelse godkender industriforliget

10. februar 2014

​CO-industris Centralledelse har netop godkendt de nye, treårige overenskomster for industriens område som søndag blev forhandlet på plads af CO-industri og DI. Med Centralledelsens godkendelse indstilles forliget til vedtagelse i den urafstemning, som ventes at finde sted med fremsættelsen af et eventuelt mæglingsforslag fra forligsmanden.

Centralledelsen peger på, at forliget indebærer en lang række forbedringer og skaber tryghed for industriens ansatte. Det sker ved, at forliget blandt andet sikrer reallønnen, at der som noget nyt bliver mulighed for rådgivning og uddannelse i opsigelsesperioden, at pensionsindbetalingen under barsel forbedres, at det fremover bliver lettere at dæmme op for misbrug af vikarer, og at forældreorloven forbedres.

På uddannelsesområdet er der en hel række forbedringer. Som noget nyt bliver det nemlig muligt at uddanne sig en uge i opsigelsesperioden med støtte fra IKUF. Og har man ikke brugt sin ret til to ugers selvvalgt uddannelse, kan disse uger lægges til, så man har tre ugers uddannelse i opsigelsesperioden.
Hvis man samtidig ikke har brugt sin ret til yderligere to ugers kursus betalt af virksomheden efter tre års anciennitet, kan disse lægges til de tre uger, så der tilsammen er mulighed for op mod fem ugers uddannelse i opsigelsesperioden.
Den opsagte kollega får desuden ret til to timers vejledning i fagforeningen med fuld løn.

Som noget helt nyt får lærlinge fremover mulighed for fritidsundervisning via IKUF, og voksne udlændinge kan tage danskkurser via fonden. Samtidig får skifteholdsarbejdere opfyldt et længe næret ønske om, at de får beregnet støtten til IKUF inklusiv tillæg. IKUF vil desuden støtte screening til FVU- og ordblindeundervisning.

Industriens ansatte får bedre muligheder for at deltage i uddannelse, idet ancienniteten for brug af IKUF nedsættes fra ni til seks måneder. Og for at styrke det uddannelsespolitiske arbejde øges betalingen til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond med 5 øre hvert af de tre overenskomst-år.

Forældreorloven udvides med to uger fordelt på en uge til hver af forældrene, og samtidig sættes satsen op fra 140 kroner til 145 kroner. Ud over dette ligestilles par af samme køn som noget nyt med øvrige par.
I relation til vikarområdet bliver der mulighed for - ved lokal enighed, at man kan bede om bistand i forhold til anvendelsen af vikarer set i relation til overenskomstens muligheder for fleksibilitet.

Samtidig får de tillidsvalgte et nyt værktøj, idet de får ret til at få at vide, hvilke lokalaftaler og kutymer brugervirksomheden oplyser, at der skal overholdes i forbindelse med de vikaransattes arbejdsfunktioner på virksomheden.
Dette styrker de tillidsvalgtes mulighed for at holde sig ajour med, at vikarerne ikke misbruges. På funktionærområdet er det organisationerne, der har denne ret.

Funktionæroverenskomstens dækningsområde udvides med nye grupper på Teknisk Landsforbunds område, og for hele funktionærområdet gælder en ny regel, som betyder, at man kan bede om at få et møde i virksomheden med deltagelse af organisationerne, hvis medarbejdere fejlagtigt eller uretmæssigt holdes ude af overenskomsten.

Der indføres mulighed for funktionsløn for teknikere, og muligheden dækker dermed hele funktionærområdet. Og i forhold til funktionæroverenskomstens område samt for funktionærlignende ansatte skal ferietillægget nu også med i beregningen af pensionsbidrag.

Industriforliget indebærer også, at bidraget til fritvalgslønkontoen fordobles fra en til to procent i perioden frem til 2016, og både mindsteløn, genetillæg samt lærlinge- og elevsatser reguleres i overenskomstperioden.