Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CO-industris CL har godkendt industriens nye overenskomster

13. februar 2012

Industriens nye, to-årige overenskomster kom i hus søndag eftermiddag, og CO-industris Centralledelse har netop godkendt aftalen, som blev indgået mellem CO-industri og DI – Organisation for erhvervslivet.
Dermed indstilles aftalen til vedtagelse i den urafstemning, som finder sted i forbindelse med en fremsættelse af et eventuelt mæglingsforslag fra forligsmanden.
Centralledelsen mener, at forliget er med til at skabe tryghed for de ansatte. Overenskomsterne sikrer, at der fortsat kan være produktion og udvikling i Danmark, og dermed sikres industriens arbejdspladser også som følge af forliget.
Centralledelsen ønsker især at pege på en række elementer i form af mere uddannelse, bedre seniorordninger og en ny fleksibilitet i forældreorloven.
På uddannelsesområdet er der blandt andet skabt mulighed for, at ansatte på arbejdsfordeling kan uddanne sig og få fuld løn i perioden - forbedringen omfatter også funktionærerne.
Desuden kan selvvalgt uddannelse spares op, så der reelt kan holdes op til maksimalt seks ugers selvvalgt uddannelse fremover.
Så er der med forliget mulighed for - med udgangspunkt i en lokalaftale - at indgå individuelle aftaler om en seniorordning med reduceret arbejdstid. Dermed kan man fra fem år før pensionen få nedsat arbejdstiden.
Man kan også vælge at få den løbende pensionsindbetaling udbetalt som et tillæg til lønnen.
Og så skal det være nemmere at være forælder, for forældreorloven bliver mere fleksibel med de nye overenskomster. I dag skal forældreorloven afholdes i umiddelbar forlængelse af barselsperioden, men det behøver de ikke nødvendigvis fremover. Forældrene kan nemlig vælge at holde orloven i op til to omgange hver inden for 52 uger.
For lærlingene, eleverne og praktikanternes vedkommende er der udsigt til en stigning i lønnen på 2,25 procent i hvert af overenskomstens to år. Desuden er det aftalt, at der iværksættes en kampagne for at skabe flere praktikpladser.
For HK’ernes vedkommende udvides dækningsområdet til også at omfatte hele KVU-området for kontor- og laborantansatte. På en medlemsoverenskomst dækkes også fremover diplomuddannede og professionsbachelorer.
Desuden bliver der mulighed for at vælge en talsrepræsentant på HK-området, selv om overenskomsten ikke er i kraft. Ligeledes kan arbejdsgiverne vælge frivilligt at tegne en overenskomst med HK, selv om 50-procentreglen ikke er opfyldt, og HK får mulighed for møder i virksomheder, hvor overenskomsten ikke er sat i kraft. Og så
kan der aftales funktionsløn for HK’erne.
Med udgangspunkt i en lokalaftale kan der som hidtil indgås individuelle aftaler om øget arbejdstid ud over den ugentlige arbejdstid. Der vil fremover blive mulighed for at få pensionsbidrag og feriepenge for de ekstra timer udbetalt som et tillæg til lønnen.
På funktionærområdet beregnes der fremover pension af alle løndele.
På Industriens Overenskomst erhverves retten til løn under sygdom efter seks måneders ansættelse mod hidtil ni måneder.
På Industriens Overenskomst gælder ligeledes, at reglen om generhvervelse af anciennitet ændres til ni måneder fra før seks.
For at styrke det uddannelsespolitiske arbejde indbetales der yderligere fem øre per præsteret arbejdstime til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond.