Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Industriens ansatte stemmer ja til overenskomster

20. april 2017

De ansatte i industrien har med et markant flertal på 65,2 procent stemt ja til industriens overenskomster, som skal gælde for de næste tre år. Resultatet indgår som en del af den samlede afstemning for omkring 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som forligsmanden i dag offentliggjorde, og hvor det også samlet set blev et ja.

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst blev aftalt tilbage i februar og har siden lagt linjen for de øvrige overenskomster, som nu kan træde i kraft pr. 1. marts i år.

I industrien er overenskomsterne forhandlet af CO-industri på vegne af ni fagforbund og for i alt 230.000 lønmodtagere. Formanden for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen, glæder sig over den store opbakning.

- De nye treårige overenskomster afspejler de ønsker, som vi har modtaget fra medlemmerne. De kan hermed se frem til et markant uddannelsesløft, bedre vilkår for seniorer og børnefamilier samt flere penge til alle grupper. Derfor glæder jeg mig også over, at medlemmerne bakker op om resultatet, siger Claus Jensen.

CO-industris næstformand Mads Andersen og formand for 3F's industrigruppe, noterer også med tilfredshed opbakningen, men anerkender samtidig, at en del medlemmer har valgt at stemme nej.

- Vi skal selvfølgelig tage deres afgørelse alvorligt og imødegå de bekymringer, som har været rejst i forbindelse med afstemningen. Her har vi fortsat et arbejde med at forklare, hvordan overenskomsternes nye bestemmelser kommer til at virke i praksis for at imødegå de spørgsmål, der har været rejst, siger Mads Andersen, som samtidig glæder sig over, at mange flere medlemmer end sidst har stemt om deres nye overenskomster. Stemmeprocenten i 2014 var 42,9 på industriområdet og er denne gang 55,7 procent.

- Jeg tror, at det har haft en positiv betydning for resultatet, at fagforbund, lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter har ydet en kæmpe indsats for at få medlemmer og kolleger til at stemme om overenskomsterne, siger Mads Andersen.

 

 

Sådan stemte industrien

 

Læs de nye overenskomster

19. december 2017
15. september 2016