Skip Ribbon Commands
Skip to main content

For få faglærte truer væksten

1. december 2016

 

Kvalificeret arbejdskraft 2025.jpg 

Danmark vil i 2025 mangle cirka 85.000 faglærte, hvilket vil bremse produktiviteten og hæmme væksten i samfundet. Det fremgår af rapporten "Kvalificeret arbejdskraft 2025", som Danmarks Vækstråd præsenterede 1. december 2016 på en konference, hvor CO-industri var medarrangør.

Rapporten peger på en række anbefalinger, som bør sættes i værk for at fastholde og udvikle den danske vækst.

CO-industri mener, at rapporten sætter fokus på vigtige udfordringer for Danmark særligt set i lyset af den arbejdskraftssituation, der allerede nu er i industrien.

- Det største problem på arbejdsmarkedet fremover bliver at få hænder med de rigtige kvalifikationer, siger Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, formand for CO-industri og medlem af Vækstrådet.

Han mener, at rapporten er en klar opfordring til regeringen om at prioritere uddannelse af faglært arbejdskraft.

- Vi har lavet en trepartsaftale, der skal få flere unge igennem de rigtige uddannelser, men det nytter ikke noget, når regeringen bliver ved med at skære ned på erhvervsskolerne. Der skal økonomi til at bakke op om løsningerne, siger han.

Danmarks Vækstråd er politisk nedsat og rådgiver erhvervs- og vækstministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark. Rådet består af repræsentanter for virksomheder, erhvervsorganisationer, videninstitutioner, kommuner, regionale vækstfora og arbejdsmarkedets parter.

Læs rapporten: "Kvalificeret arbejdskraft 2025".

19. december 2017
15. september 2016