Skip Ribbon Commands
Skip to main content

24 organisationer går sammen om tryggeredanmark.dk

12. november 2015

​24 NGO’er, fagforbud og erhvervsorganisationer er forud for folkeafstemningen om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december gået sammen om Netværket for et tryggere Danmark. Netværket arbejder sammen om at give mest muligt oplysning om retsforbeholdet og tilvalgsordningen.
 
Et af de fælles initiativer går i luften kl. 10 i dag. Det er hjemmesiden tryggeredanmark.dk, som skal oplyse danskerne om betydningen af folkeafstemningen den 3.december.
 
Bag sitet står de 24 organisationer, som hver især fortæller, hvad afstemningen betyder for de områder, som de beskæftiger sig med. Organisationerne tæller bl.a. Dansk Industri, Red Barnet, CO-industri, Politiforbundet og Børns Vilkår.
 
Baggrunden for initiativet er, at afstemningen ifølge netværket handler om flere aspekter, end de fleste vælgere måske tror. Derfor vil hjemmesiden oplyse om så forskellige ting som overgreb på børn, cybercrime og kontoforsikringsforordningen.
 
Herunder kan du se, hvad afstemningen betyder for hver af organisationerne.

Red Barnet:
Uden Danmark i et europæisk politisamarbejde, frygter vi, at der vil være sager, som aldrig bliver afsløret, og krænkere, der aldrig bliver retsforfulgt. Den risiko tør vi ikke løbe. Vi må ikke gamble med udsatte børns beskyttelse.
 
Børns Vilkår:
For børnenes skyld anbefaler vi et ja. Vi kan ikke være andet bekendt over for de børn, der lever med daglige seksuelle overgreb. Forbrydelser over grænser kræver samarbejde over grænser. Alle børn har ret til en tryg barndom.

BØRNEfonden:
BØRNEfonden anbefaler et ja, fordi det styrker Europol i kampen mod menneskehandel.

Reden:
Reden forholder sig ikke til retsforbeholdet som helhed, men udelukkende til, at det vil være en fordel for bekæmpelsen af menneskehandel i Danmark, hvis vi tiltræder EU-direktivet om menneskehandel og indgår i Europolsamarbejdet fremover.

Politiforbundet:
Politiforbundet er engageret i at skabe et trygt og ligeværdigt samfund – med fokus på dialog og forebyggelse, og hvor de hårde bliver retsforfulgt. I den forbindelse skal politiet også kunne løse opgaver med den største faglighed og under de bedste betingelser. Herunder en tæt tilknytning til Europol og de bedste muligheder for at efterforske og retsforfølge kriminelle henover de åbne grænser.

Europabevægelsen:
Europabevægelsen siger ja, fordi det giver 25 fordele, der skaber fælles tryghed for Danmark.

LO:
LO anbefaler et ja, fordi det giver os bedre redskaber i kampen mod social dumping.

CO-Industri:
CO-industri anbefaler et ja, fordi fælles regler i EU er det bedste værn mod snyd og social dumping.

HK:
HK mener tilvalgsordningen vil være til gavn for danske lønmodtagere og give dem flere rettigheder.

Dansk Metal:
Dansk Metal anbefaler et ja, fordi det vil give danske lønmodtagere bedre rettigheder og retssikkerhed.

Akademikerne:
Akademikerne siger ja til tilvalgsordningen. Den giver bedre samarbejde og flere rettigheder til alle lønmodtagere.

Djøf:
For Djøf er det vigtigt, at danske virksomheder og arbejdspladser får de bedste vækst- og konkurrencevilkår.

Advokatsamfundet:
Advokatsamfundet er politisk set neutral i forhold til folkeafstemningen om omdannelsen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, og har derfor fokus på borgernes retssikkerhed med hensyn til de retsakter, som indgår i tilvalgsordningen.

Danske Advokater:
Det er afgørende for danske virksomheder, personer, domstole mv., at Danmark deltager fuldt ud i EU’s civilretlige samarbejde. Danske Advokater ser klare fordele ved at blive en del af et fælles europæisk regelsæt på en række af de områder, som vi arbejder med i det daglige – til gavn for vores virksomheder, men så sandelig også til gavn for vores klienter.

DA:
DA anbefaler et ja, fordi vi vil sikre lige vilkår for danske virksomheder og en effektiv håndhævelse af den danske model.

DI:
DI anbefaler et ja, fordi det vil give dansk erhvervsliv fair konkurrencevilkår og større tryghed i det indre marked.
  
Dansk Erhverv:
Dansk Erhverv anbefaler et ja, fordi det vil give danske virksomheder lige vilkår i konkurrencen i EU og tryghed til at drive forretning.

Finansrådet:
65 procent af danskerne er blevet forsøgt franarret personlige oplysninger via falske mails. Cyberkriminalitet vurderes til at koste verdens virksomheder 400 milliarder dollars årligt. Cyberkriminalitet skal bekæmpes med alle midler. Derfor skal Danmark deltage fuldt ud i EU politi-samarbejdet.
 
Danmarks Rederiforening:
Danmarks Rederiforening anbefaler et ja, så Danmark fortsat kan være med til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet i Europol

Landbrug & Fødevarer:
Landbrug & Fødevarer anbefaler et ja, fordi det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark.
  
Håndværksrådet:
Håndværksrådet repræsenterer over 18.000 små og mellemstore virksomheder inden for bl.a. byggeri, industri og service. Vi arbejder for at få lovgivningen indrettet, så SMV’erne har samme vilkår som store virksomheder uden at drukne i administrativt bøvl.

Dansk Byggeri:
Danske virksomheder har brug for den bedst mulige retssikkerhed, og vilkår der matcher deres europæiske konkurrenter. Erfaringerne fra Irland og Storbritannien vidner om, at det kan vi opnå gennem en tilvalgsordning fremfor et urealistisk håb om parallelaftaler. Derfor anbefaler Dansk Byggeri at stemme JA 3. december.
        
Tekniq:
Ja til fair og lige vilkår

ITD:
ITD anbefaler et ja, fordi det styrker det indre marked og forbedrer danske transportvirksomheders konkurrenceevne.
 
Læs mere på tryggeredanmark.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
•         Jens Boe Andersen på mail: jba@danskmetal.dk eller telefon +45 2010 0109
•         Kim Haggren på mail: kih@di.dk eller telefon +45 2124 4608

19. december 2017
15. september 2016