Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

ESU - Europæiske Samarbejdsudvalg

 

ESU.jpg

 

Såvel danske som udenlandske virksomheder opererer i dag på det europæiske og internationale marked. Det betyder, at beslutninger truffet i et land i stigende grad har konsekvenser for arbejdstagere i andre lande. Som konsekvens heraf vedtog EU i 1994 det første direktiv om europæiske samarbejdsudvalg (ESU) som efterfølgende blev implementeret i dansk lovgivning. ESU-direktivet er siden blevet revideret i 2009 og efterfølgende i dansk lovgivning i 2011. De nye bestemmelser trådte i kraft 5. juni 2011.
 
Etableringen af et ESU skal sikre, at en koncerns medarbejdere bliver informeret og hørt om beslutninger, der har betydning for deres arbejdsliv. Medarbejderne får mulighed for at mødes med koncernens øverste, centrale ledelse. Og de får samtidig mulighed for at danne netværk med kolleger fra koncernens andre europæiske virksomheder.

Du kan læse mere om ESU-direktivet, downloade CO-industris ESU-pjece samt finde råd og vejledning på CO-industris lukkede hjemmeside.