Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Industriens nye overenskomster er på plads

22. februar 2010
 
Industriens ansatte får bedre helbredskontrol, et nyt ligestillingsnævn, to ugers ekstra øremærket forældreorlov samt en ny fratrædelsesgodtgørelse skrevet ind i deres nye overenskomster.
 
Det er resultatet, efter overenskomstforhandlingerne mellem CO-industri og DI – Organisation for erhvervslivet faldt på plads natten til mandag.
Formand for CO-industri Thorkild E. Jensen er tilfreds med resultatet af forhandlingerne.
 
- Jeg synes, vi har indgået en overenskomst med et godt resultat, selv om den er lavet i skyggen af den økonomiske krise. Forliget giver både noget nyt til vores medlemmer, og det sikrer samtidig, at der kan være produktionsarbejdspladser i Danmark i fremtiden, siger Thorkild E. Jensen.
 
Natarbejdere skal tilbydes løbende helbredskontrol med højst 2 års mellemrum, der skal sættes gang i en oplysningskampagne om natarbejde, og der skal forskes i langtidseffekterne på helbredet hos natarbejdere.
 
Som noget helt nyt kan skifteholdsarbejdere – såfremt der er lokal enighed, aftale, at op til 40 procent af deres genetillæg kan opspares på deres Fritvalg Lønkonto og anvendes som løn i forbindelse med ekstra fridage.
 
I forbindelse med afskedigelser indføres der pr. 1. maj en fratrædelsesgodtgørelse. Den udgør forskellen mellem dagpenge og lønnen med fradrag af 15 procent. Denne godtgørelse udbetales for en måned efter 3 års ansættelse, efter 6 års ansættelse udbetales dobbelt fratrædelsesgodtgørelse og efter 8 år tredobbelt fratrædelsesgodtgørelse.
 
Ligelønsloven indarbejdes i overenskomsterne, og der etableres et Ligelønsnævn, som tager stilling til sager om fortolkning og forståelse samt brud på overenskomsternes ligelønsbestemmelser.
 
Samtidig øremærkes yderligere to ugers forældreorlov til industriens ansatte med en uge til manden og en uge til kvinden.
 
Til funktionærerne er der som noget særligt en ekstra halv fridag, så de kan holde en fuld betalt fridag Grundlovsdag.
 
Pr. 1. marts 2011 skal der indbetales til pension efter 2 måneders ansættelse mod hidtil 9 måneder.
 
Industriens mindsteløn på 103,15 kroner stiger med 1,10 kroner i overenskomstens første år og med 1,75 kroner i overenskomstens andet år.


Hovedelementerne i en ny aftale mellem CO-industri og DI om en ny toårig overenskomst gældende fra 1. marts 2010 til 1. marts 2012

• I forbindelse med afskedigelser indføres der pr. 1. maj 2010 fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør forskellen mellem dagpenge og lønnen med fradrag af 15 procent. Denne godtgørelsen udbetales for en måned efter 3 års ansættelse, efter 6 års ansættelse udbetales dobbelt fratrædelsesgodtgørelse og efter 8 år tredobbelt fratrædelsesgodtgørelse.

• Varsling af feriefridage ændres således, at feriefridage ikke kan varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelsen sker fra arbejdsgiverens side.

• Mindstebetaling, der i dag udgør 103,15 kr., forhøjes pr. 1. marts 2010 med kr. 1,10, og pr 1. marts 2011 med kr. 1,75.

• Genetillæg reguleres med på 1,5 pct. pr. 1 marts 2010 og med 2 pct. pr 1. marts 2011.

• Lærlinge– og elevsatser reguleres pr. 1. marts 2010 med 2 pct. og pr. 1. marts 2011 med 2,5 pct.

• Lærlinge og elever, der ikke allerede er omfattet af pensions- eller forsikringsord-ninger, vil fremover have krav på invalidepension, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom og død.

• Pr. 1. marts 2011 skal der indbetales til pension efter 2 måneders ansættelse mod hidtil 9 måneder.

• Pr. 1. marts 2011 udvides perioden med betalt forældreorlov med 1 uge til moderen og 1 uge til faderen.

• Genetillæg i forbindelse med natarbejde kan konverteres til fridage.

• Medarbejdere beskæftiget på natarbejde skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejde og herefter regelmæssigt med et tidsrum på højest 2 år.

• Grundlovsdag er fremover en fridag for funktionærer i lighed med, hvad der hidtil har været gældende for timelønnede.

• Parterne er enige om at nedsætte et Ligelønsnævn til behandling af klager over brud på love og regler om ligeløn.