Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udtalelse fra CO-industris centralledelsesmøde tirsdag den 23. februar 2010:

23. februar 2010

Centralledelsen i CO-industri har netop godkendt den aftale om nye overenskomster på industriens område som blev indgået mellem CO-industri og DI – Organisation for erhvervslivet mandag den 22. februar.

Dermed indstilles aftalen til vedtagelse i den urafstemning, som kommer om de nye overenskomster.
 
Centralledelsen ønsker især at pege på en række elementer, som er med til at sikre industriens ansatte på natarbejde bedre helbredskontrol, mere ligestilling, flere ugers øremærket forældreorlov samt en helt ny ordning om fratrædelsesgodtgørelse for timelønsansatte.
 
Natarbejdere skal tilbydes løbende helbredskontrol med højst 2 års mellemrum, og samtidig skal der forskes i langtidseffekterne på helbredet hos natarbejderne.
 
Som noget helt nyt kan skifteholdsarbejdere – såfremt der er lokal enighed, aftale, at op til 40 procent af deres genetillæg kan opspares på deres Fritvalg Lønkonto og anvendes som løn i forbindelse med ekstra fridage.
 
Fremover indarbejdes ligelønsloven i overenskomsterne, og dermed skal tvister om ligeløn løses i det fagretlige system. Til det formål etableres et Ligelønsnævn, som tager stilling til sager om fortolkning og forståelse samt brud på overenskomsternes ligelønsbestemmelser.
 
Yderligere to ugers forældreorlov øremærkes til industriens ansatte med en uge til manden og en uge til kvinden.
 
En anden markant ændring er, at der per 1. marts 2011 skal indbetales til pension allerede efter 2 måneders ansættelse mod hidtil 9 måneder.
 
Lærlinge og elever, der ikke allerede er omfattet af pensions- eller forsikringsordninger, fremover vil have krav på invalidepension, invalidesum samt forsikring ved kritisk sygdom og død.
 
Desuden er der to elementer, der gælder for henholdsvis timelønnede og funktionærer:
 
I forbindelse med afskedigelser af timelønsansatte indføres der pr. 1. maj en fratrædelsesgodtgørelse ved overgang til ledighed. Den udgør forskellen mellem dagpenge og løn med fradrag af 15 procent. Godtgørelsen udbetales for en måned efter 3 års ansættelse, efter 6 års ansættelse udbetales dobbelt fratrædelsesgodtgørelse og efter 8 år tredobbelt fratrædelsesgodtgørelse.
 
Til funktionærerne er der som noget særligt en ekstra halv fridag, så de kan holde en fuld betalt fridag Grundlovsdag.