Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OK2010: Forhandlinger i industrien i gang

6. januar 2010

CO-industri og DI har i dag taget hul på forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne for cirka 240.000 medarbejdere i industrien.

- Vores hovedprioritet er at fastholde og om muligt udvikle reallønnen, siger CO-industris formand, forbundsformand Thorkild E. Jensen, lige inden forhandlingerne for alvor går i gang.
Han peger desuden på, at ønskerne fra medlemmerne og tillidsrepræsentanterne viser, at det er vigtigt, at ser på sygdom, barsel, ligeløn og forholdende for ansatte på skiftehold. Desuden vil temaer som 50-procentsreglen for HK’erne og forholdene for lærlinge og elever kommer på bordet.
- Vi mener, at vores krav er rimelige. Vores medlemmer yder en stor indsats, som bør tilgodeses ved overenskomsfornyelsen. Industrien er hjørnestenen i dansk økonomi, og lønnen skal være så attraktiv, at industrien kan tiltrække arbejdskraft, når der om nogle år igen bliver konkurrence om arbejdskraften, siger Thorkild E. Jensen.

Arbejdsgivernes topforhandler administrerende direktør Hans Skov Christensen fra DI fremhæver, at overenskomstforhandlinger i år for arbejdsgiverne handler om at sikre konkurrencekraften.
- Vi håber, at vi gennem fornyelsen af overenskomsterne kan bidrage til genbygningen af virksomhedernes økonomiske situation. Vi er forpligtet til at bidrage til, at konkurrencekraften bliver genoprettet, og det er i det lys, at vi starter overenskomstforhandlingerne, siger han.
CO-industris formand, Thorkild E. Jensen, fastslår, at konkurrenceevne og løn ikke nødvendigvis hænger sammen.

- Konkurrenceevnen er andet end løn. Konkurrenceevne handler også om dygtige, veluddannede og motiverede medarbejdere. De danske industriarbejdere bliver aldrig lige så billige som de kinesiske. Derfor skal vi satse på uddannelse, udvikling og design. Vi skal være på de markeder, hvor kunderne har lyst til at betale, det produktet koster at fremstille, fastslår han.

Hverken Thorkild E. Jensen og Hans Skov Christensen ønsker at komme med et bud på, hvor lang overenskomstperioden bliver, men de arbejder hen mod at færdiggøre forhandlingerne inden den 12. februar, så det ikke bliver nødvendigt at opsige overenskomsterne.

Forhandlingerne gælder Industriens Overenskomst, som dækker faglærte og ikke-faglærte arbejdere, og Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer samt en række mindre overenskomster.