Skip Ribbon Commands
Skip to main content

OK 2017

 

 

Industriens ansatte stemmer ja til overenskomster

 

20. april 2017

 

De ansatte i industrien har med et markant flertal på 65,2 procent stemt ja til industriens overenskomster, som skal gælde for de næste tre år. Resultatet indgår som en del af den samlede afstemning for omkring 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som forligsmanden i dag offentliggjorde, og hvor det også samlet set blev et ja.

 

Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst blev aftalt tilbage i februar og har siden lagt linjen for de øvrige overenskomster, som nu kan træde i kraft pr. 1. marts i år.

 

I industrien er overenskomsterne forhandlet af CO-industri på vegne af ni fagforbund og for i alt 230.000 lønmodtagere. Formanden for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen, glæder sig over den store opbakning.

 

- De nye treårige overenskomster afspejler de ønsker, som vi har modtaget fra medlemmerne. De kan hermed se frem til et markant uddannelsesløft, bedre vilkår for seniorer og børnefamilier samt flere penge til alle grupper. Derfor glæder jeg mig også over, at medlemmerne bakker op om resultatet, siger Claus Jensen.

 

CO-industris næstformand Mads Andersen og formand for 3F's industrigruppe, noterer også med tilfredshed opbakningen, men anerkender samtidig, at en del medlemmer har valgt at stemme nej.

 

- Vi skal selvfølgelig tage deres afgørelse alvorligt og imødegå de bekymringer, som har været rejst i forbindelse med afstemningen. Her har vi fortsat et arbejde med at forklare, hvordan overenskomsternes nye bestemmelser kommer til at virke i praksis for at imødegå de spørgsmål, der har været rejst, siger Mads Andersen, som samtidig glæder sig over, at mange flere medlemmer end sidst har stemt om deres nye overenskomster. Stemmeprocenten i 2014 var 42,9 på industriområdet og er denne gang 55,7 procent.

 

- Jeg tror, at det har haft en positiv betydning for resultatet, at fagforbund, lokalafdelinger og tillidsrepræsentanter har ydet en kæmpe indsats for at få medlemmer og kolleger til at stemme om overenskomsterne, siger Mads Andersen.

 ​
 
 
 
 

Historisk uddannelsesløft i industrien

12. februar 2017

 

Industrien har fået nye 3-årige overenskomster. Det kommer til at give et kæmpe uddannelsesløft til de ansatte og vil blandt andet give bedre vilkår for seniorer og børnefamilier og samtidig generelt sikre flere penge til alle.

De 230.000 ansatte på de danske industriarbejdspladser kan se frem til forbedringer, når det gælder blandt andet efteruddannelse, seniorordninger, forældreorlov, børns sygdom og vikararbejde samtidig med, at der generelt bliver ekstra penge til alle grupper. Det er resultatet efter, at CO-industri og Dansk Industri søndag formiddag indgik forlig om nye overenskomster efter et døgns forhandlinger. Overenskomsterne rækker de næste tre år frem.

 

OK2017forligII.jpg

 

Efter- og videreuddannelse er et helt afgørende element i de nye overenskomster. Industrien sætter de kommende tre år 200 millioner kroner af til et uddannelsesløft, der ikke tidligere er set på samme niveau i forbindelse med en overenskomst på det danske arbejdsmarked. Indsatsen skal hæve tusindvis af ufaglærte til faglært niveau og videreuddanne faglærte og funktionærer samt løfte folk med læse- og skrivevanskeligheder.

- Det bliver et historisk løft, som skal flytte hele uddannelsesniveauet på de danske industriarbejdspladser, hvilket er helt afgørende for Danmarks fremtid. Den teknologiske udvikling på industriarbejdspladserne kræver et væsentligt kompetenceløft. Med denne aftale sikrer vi trygheden og fremtiden for vores medlemmers beskæftigelse, siger formand for CO-industri Claus Jensen.

Derudover er der en række andre forbedringer i den nye overenskomstaftale, som blandt andet er:

·        Ret til seniorordning i op til 32 dage om året
·        Hurtig afklaring af om arbejde udefra er vikar- eller entreprisearbejde
·        Fuld løn under forældreorlov
·        Bedre forhold for vikarer
·        Indførelse af to børneomsorgsdage
·        Udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom og indlæggelse
·        Flere penge på Fritvalgs Lønkontoen, lærlingeløn og overarbejdssatser m.v.

- Med denne række af forbedringer har vi indgået et overenskomstaftale, som alle grupper af industriansatte får glæde af. Vi har forbedret vilkårene på de hovedområder, som medlemmerne af de ni medlemsforbund har peget på forud for forhandlingerne for blandt andet seniorer og børnefamilier. Vi har desuden givet tillidsrepræsentanterne et endnu stærkere værktøj til at sikre overenskomstmæssige vilkår, når der hyres arbejdskraft udefra, siger CO-industris næstformand Mads Andersen, der også peger på, at den fulde løn under forældreorlov forhåbentlig kan medvirke til, at fædrene vil holde mere orlov.

Industriens overenskomster består af Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Lønnen er – bortset fra en fastsat mindsteløn – ikke en del af de centrale overenskomstforhandlinger i industrien, men fastsættes via årlige lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder.

Overenskomstaftalerne bliver senere sendt til afstemning, hvor medlemmerne skal tage stilling til forliget.

 


 

Overenskomstaftalen for 2017-2020 indeholder blandt andet:

 

Uddannelse: Uddannelsesmulighederne forbedres markant. Industriansatte med læse- og skriveudfordringer løftes uddannelsesmæssigt, ufaglærte løftes til faglærte, og faglærte og funktionærer løftes til videregående niveau.

Tillidsrepræsentanten får en større rolle i forbindelse med aftalt uddannelse.

Fritvalgslønkonto: Fritvalgslønkontoen forhøjes til 2,7 procent i 2017, til 3,4 procent i 2018 og til 4 procent i 2019.

Seniorer: Seniorer får ret til at købe sig til seniorfridage gennem fritvalgsordningen og pensionsindbetaling, hvilket i alt kan give 32 dage.

Børnefamilier: Bliver en forælder kaldt hjem på grund af barns sygdom, har forælderen fortsat ret til barns første sygedag dagen efter.

Forældre til børn op til 14 år får mulighed for at købe sig til to børneomsorgsdage via fritvalgsordningen.

Forældre til børn, der indlægges i åben indlæggelse i hjemmet, får samme rettigheder som ved barns indlæggelse.

Der indføres fuld løn ved forældreorlov.

Pension for funktionærer: Funktionærer sikres pension eller betaling svarende til pensionsindbetaling efter det fyldte 65 år.

Vikarer: Bedre muligheder for at overføre anciennitet for vikarer: vikarbureau til rekvirentvirksomhed, rekvirentvirksomhed til vikarbureau, og mellem vikarbureauer hvis der fortsat arbejdes i samme rekvirentvirksomhed.

Tillidsrepræsentanten får bedre mulighed for at få hurtig afklaring på om der er tale om vikararbejde eller entreprisearbejde.

Satser: Mindstebetalingen, der i dag udgør 113,65 kr. forhøjes pr. 1. marts med to kroner i hvert af overenskomstårene.

Genetillæg forhøjes med 1,6 procent pr. 1. marts 2017, med 1,6 procent pr. 1. marts 2018 og 1,6 pr. pr. 1. marts 2019.

Lærlinge- og elevsatser forhøjes med gennemsnitlig 1,7 procent pr. 1. marts i både 2017, 2018 og 2019.

Specialdelen i overenskomsten bliver forhøjet med 1,6 procent pr. år.

 ​

 

 

 

TEMA OM OK 2017

 

 

OKopstart_2017_web.jpg 

 

TIDLIGERE NYHEDER OM OK 2017

 

CO-industri godkender industriens overenskomster

13. februar 2017

Søndag indgik CO-industri og Dansk Industri forlig om nye overenskomster for de 230.000 ansatte i industrien. Forliget er i dag blevet godkendt af CO-industris Centralledelse.

Læs mere her

 

Forlig om nye overenskomster

12. februar 2017

Efter et døgns uafbrudte forhandlinger har CO-industri og DI søndag indgået en aftale om nye overenskomster på industriens område. Aftalen er treårig og rækker frem til 1. marts 2020.


Forhandlerne vil præsentere indholdet af de nye overenskomster på et pressemøde i Industriens Hus på Rådhuspladsen søndag den 12. februar kl. 14.00.
 
Til stede på pressemødet vil være de fire topforhandlere: CO-industris formand, forbundsformand Claus Jensen og CO-industris næstformand, gruppeformand Mads Andersen samt adm. direktør Karsten Dybvad og viceadm. direktør Kim Graugaard, begge DI.​

CO-industri og DI indkalder forhandlingsudvalg

10. februar 2017

Forhandlerne i CO-industri og DI har i dag besluttet at indkalde deres respektive forhandlingsudvalg i weekenden med henblik på at nå en aftale om at forny industriens overenskomster.

Læs mere

 

Overenskomstforhandlinger i gang

4. januar 2017

Efteruddannelse og bedre seniorordninger er to af emnerne, når CO-industri og Dansk Industri i den kommende tid skal forhandle nye overenskomster til cirka 230.000 ansatte i industrien.

Læs mere

 

 

Overenskomstforhandlingerne begynder 4. januar

21. december 2016

CO-industri og Dansk Industri tager hul på forhandlinger om nye overenskomster på industriens område onsdag den 4. januar 2017.

Læs mere

 

Industriens overenskomster

Hent industriens overenkomster som e-bog:

 

Industriens Overenkomst 2017-2020

 

Industriens Funktionæroverenkomst 2017-2020

 

Industriens Organisationsaftaler 2017-2020

 

Industriens Overenskomster 2017-2020 samlet spiraludgave

 

Sådan installerer du industriens overenskomster som e-bog

 


Hent industriens overenskomster som pdf:

 

Industriens Overenskomst 2017-2020

 

Industriens Funktionæroverenskomst 2017-2020

 

Industriens Organisationsaftale 2017-2020

 

Disse versioner af overenskomsterne er opdateret pr. 17. maj 2017.

Vær opmærksom på, at det altid vil være den trykte version, der er den juridisk gældende.