Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tema: OK 2017

 

OKopstart_2017_web.jpgOnsdag den 4. januar blev 2017-overenskomstforhandlingerne skudt i gang ved en kort pressebriefing i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København, hvor de fire forhandlere i generelle træk fortalte om deres forventninger til forhandlingerne. Fra venstre Kim Graugaard, viceadministrerende direktør i DI, Karsten Dybvad, administrerende direktør i DI, Claus Jensen, formand for CO-industri og forbundsformand i Dansk Metal samt Mads Andersen, næstformand for CO-industri og gruppeformand for 3F's industrigruppe. Foto: Carsten Snejbjerg.

 

 

I foråret 2017 skal omkring 800.000 lønmodtagere og 25.000 virksomheder have nye overenskomster. Det bliver til i alt omkring 500 overenskomster. De nuværende overenskomster, som blev aftalt i 2014, udløber den 1. marts 2017.

 

Dansk Industri og CO-industri har ansvaret for to overenskomster – nemlig Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. De to overenskomster gælder for cirka 230.000 ansatte på 6.000 virksomheder.

 

Nogle af hovedpunkterne i overenskomsterne er:

• Arbejdstid
• Ferie og fridage
• Efteruddannelse
• Betaling ved sygdom, børns sygedage, barsel og forældreorlov
• Pensionsopsparing
• Seniorordninger
• Ansættelses- og opsigelsesregler
• Betaling ved overarbejde m.v.
• Vikararbejde og udenlandsk arbejdskraft

 

CO-industri forhandler overenskomsterne på vegne af de ni medlemsforbund. I spidsen for forhandlingerne sidder CO-industris formand Claus Jensen, der samtidig er forbundsformand for Dansk Metal samt CO-industris næstformand Mads Andersen, der også er gruppeformand for 3F’s industrigruppe.

 

De danske produktionsvirksomheder har en væsentlig betydning for Danmarks eksport og dermed landets økonomi, og da Industriens Overenskomster samtidig dækker mange lønmodtagere, lægger de rammerne for de øvrige overenskomster.

 

Alle overenskomster kan deles op i to hovedkategorier: mindstebetaling og normalløn. Industrien er et mindstebetalingsområde. Det betyder, at lønnen aftales på den enkelte virksomhed ved de årlige lønforhandlinger. I overenskomsten har man alene aftalt en minimumsbetaling. På normallønsområdet aftales lønstigningerne for hele overenskomstperiode ved de centrale forhandlinger.

 

Læs mere:
Sådan forløber forhandlingerne
Sådan vedtages overenskomsterne
Sådan gik det i 2014
Sådan er det gået siden 1919

 

Spørgsmål & svar:

Læs spørgsmål og svar om overenskomster og forhandlingerne