Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overenskomstbrud at begrænse barselsorlov

29. juli 2002
Arbejdsgiverne kan ikke få medarbejdere til at fraskrive sig en ret, de har i overenskomsten, siger daglig leder af CO-industri, organisationssekretær Verner Elgaard.

Klokkerent indgreb i overenskomsterne

2. juli 2002
Regeringens forslag til en lov om deltid er et direkte indgreb i overenskomsterne, siger formanden for CO-industri, Max Bæhring.

Vejledning om distancearbejde

2. juli 2002
CO-industri og Dansk Industri har i fællesskab udsendt en vejledning om distancearbejde.

Kræver klar besked fra arbejdsgiverne

2. juli 2002
Det ville klæde Dansk Industri, hvis de klart tilkendegiver overfor regeringen og overfor Dansk Arbejdsgiverforening, at man skal holde fingrene fra overenskomsterne,

Protest mod fængslinger i Sydkorea

2. juli 2002
protest mod fængslingen af formanden for Sydkoreas metalarbejderforbund, Mun Sung-hyun, og andre faglige ledere har formanden for CO-industri, Max Bæhring, i dag sendt en protest til Sydkoreas ambassadør i Danmark, Kie-ok Chung.

Ny rapport kortlægger

2. juli 2002
Industriens Branchearbejdsmiljøråd har i samarbejde med Arbejdstilsynet og Dansk Toksikologi Center udarbejdet en rapport som kortlægger de produkter, som kan være kilder til sekundær udsættelse for isocyanater.

DI på kanten af overenskomstbrud

2. juli 2002
Det er lokalt på de enkelte industrivirksomheder, man skal finde ud af, hvad løndannelsen skal resultere i via en forhandling mellem de lokale parter.

Ny vejledning om skifteholdsarbejde

2. juli 2002
CO-industri og Dansk Industri har udsendt en ny og revideret pjece om skifteholdsarbejde.

Vil gøre indvandrere til pariaer

2. juli 2002
Det er en usædvanlig dårlig idé at fjerne mindstelønnen og indføre en særlig lav løn for indvandrere, siger formanden for CO-industri, Max Bæhring.

Alvorligt anslag mod den fri aftaleret

2. juli 2002
Det vil være et så alvorligt anslag mod den frie aftaleret at indføre specielle 50-kroner-i timen-job, at det er svært at forestille sig, hvordan man kan håndtere de kommende overenskomstforhandlinger

Job til indvandrere - uddannelse til danskere

2. juli 2002
Ved at indføre rotationsordninger så danske arbejdere sendes på efteruddannelse, mens ledige indvandrere overtager deres arbejde, sikres en fornuftig integration samtidig med, at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, der bliver brug for i fremtiden.

Åbent brev til Folketinget

2. juli 2002
I Danmark betragter vi det som en naturlig del af vort demokratiske system, at Folketinget er den øverste lovgivende myndighed.

Deltidsindgreb vil give ballade

2. juli 2002
Regeringens forslag om deltid vil først og fremmest ramme kvinderne, og det vil skabe ballade på arbejdspladserne, siger formanden for Kvindeligt Arbejderforbund, Lillian Knudsen.

Fingrene væk fra DI-CO-overenskomsten

2. juli 2002
Det er harme og stor utilfredshed, der præger det faglige billede på industriens arbejdspladser efter regeringens lovforslag vedrørende deltid er blevet analyseret.

Feriekortordning gælder for alle medarbejdere

2. juli 2002
Feriekortordningen i industriens virksomheden gælder for alle medarbejdere. Det viser udfaldet af en faglig voldgift rejst af CO-industri mod Dansk Industri.

Åbent brev til statsministeren

2. juli 2002
Anders Fogh Rasmussen, du er landets statsminister - og vi kan ikke være tjent med, at landets statsminister fremtræder utroværdigt, hedder det i et åbent brev fra formanden for CO-industri, Max Bæhring til statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Fortsat uacceptabelt indgreb

2. juli 2002
Regeringens endelige lov om deltid er lige så uacceptabelt som de første udkast, der blev sendt til høring.

Tænk jer om

2. juli 2002
En opfordring til ”DEM ”, der med alle midler forsøger at regere Danmark.

Vi vil forsvare vore rettigheder

2. juli 2002
Vi tager på det skarpeste afstand fra den borgerlige regerings lovforslag om indgreb i arbejdsmarkedets aftaler og lønmodtagernes rettigheder, samt forringelser på uddannelsesområder.

Nederdrægtigt nysprog

2. juli 2002
Regeringen ønsker i sit integrationsoplæg at skabe et særligt lavtlønsarbejdsmarked.

Hvor står DI

2. juli 2002
Tillidsrepræsentanter på en lang række industrivirksomheder samlet i CO ArbejdspladsNetværket opfordrer Dansk Industris adm. direktør Hans Skov Christensen til at melde klart ud om regeringens deltidsindgreb.

KAD og SiD rykker tættere sammen

2. juli 2002
De to store fagforbund, Kvindeligt Arbejderforbund, KAD, og Specialarbejderforbundet, SiD, vil indlede et tæt samarbejde for at løfte de udfordringer, som dansk fagbevægelse står overfor.

Sammenlægning mellem KAD og SiD

2. juli 2002
Et nyt og tæt samarbejde mellem KAD og SiD skal ikke ende med en traditionel fusion mellem to ligestillede og nært beslægtede forbund.

CO-penge til SiD ikke indgået til forbundet

2. juli 2002
CO-industri er af Specialarbejderforbundets formand, Poul Erik Skov Christensen, blevet orienteret om, at honorering for projektarbejde udført for CO-industri af SiD-Industrigruppes teknologikonsulent tilsyneladende ikke er indgået i forbundet.

SiD snydt for 1,2 millioner

2. juli 2002
Tidligere gruppeformand Willy Strubes svindel mod SiD er mere omfattende end hidtil antaget.

Fængslet fagforeningsleder løsladt

2. juli 2002
Den tidligere formand for Sydkoreas Metalarbejderforbund, Mun Sung-hyun, der var idømt tre års fængsel for faglig virksomhed, er netop blevet løsladt efter stærkt internationalt pres på regeringen i Seoul.

CO vender sig mod lønmodtagerfjendske indgreb

2. juli 2002
CO-industris centralledelse tager skarpt afstand fra en række af de lønmodtagerfjendske lovindgreb, VK-regeringen har fremsat.

Vikar-ansatte snydes for pension

2. juli 2002
Ansatte, der gennem et vikarbureau sendes ud i virksomhederne, snydes i stigende omfang for både pensionsbidrag og søgne- helligdagsbetaling.

Håndbog for medarbejdervalgte

2. juli 2002
CO-industri, BAT-kartellet, Handelskartellet og Grafisk/medie-kartellet udgiver i dag en ny håndbog for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

CO-industri og Dansk Industri orienterer om

1. juli 2002
Industriens nye lønsystem

Kolleger som alle andre

1. juli 2002
CO-industris udvalg for Ligestilling, Social- og Familiepolitik har udsendt en pjece om erfaringer fra en række industriarbejdspladser med det rummelige arbejdsmarked.

Plusløn - industriens nye lønsystem

1. juli 2002
Med Plusløn - industriens nye lønsystem, bliver det muligt at udvikle lønsystemer alene for timelønnede, alene for funktionærer eller for alle medarbejdere under ét med Funktionsløn som et helt nyt bindeled mellem lønsystemerne for timelønnede og for funktionærer.

Seniorpolitik skal aftales med de ansatte

1. juli 2002
De store industrivirksomheder Danfoss, Grundfos og Lego vil ifølge Berlingske Tidende omgå pensionspolitikken ved at lave særlige ordninger for seniorer i form af nye individuelle pensionsaftaler.

Fattigdomsbekæmpelse på dagsordenen i Johannesburg

1. juli 2002
Temaerne på Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg den 26. august til den 4. september er centrale for danske virksomheder og deres ansatte.

Grænseoverskridende samarbejde

1. juli 2002
CO-industri og Dansk Industri har i fællesskab udgivet bogen ”Grænseoverskridende samarbejde - at bygge bro mellem faggrupper”.

Pensioner må sikres mod spekulation

1. juli 2002
Mange er de seneste dage faldet over Lønmodtagerens Dyrtidsfond, fordi man har meldt ud om store tab på aktiebeholdningen i årets første tre kvartaler.

160.00 i statsstøtte til hver værftsarbejder

1. juli 2002
I årene 1987-1999 har den samlede danske støtte til danske skibsværfter været på ca. 8,4 milliarder kroner opgjort i 2001-priser.

Forhandlingsløsning til urafstemning

1. juli 2002
Vi hilser aftalen om fornyelsen af overenskomsten mellem det tyske metalarbejderforbund IG Metall og arbejdsgiverne i delstaten Baden Württemberg velkommen, siger daglig leder af CO-industri, Verner Elgaard

Fra CO til El-Forbundet

1. juli 2002
CO-industris nuværende souschef, Jørgen Juul Rasmussen, er på Dansk El-Forbunds kongres i dag blevet valgt til ny næstformand i Elforbundet.

Effektiv integration

24. maj 2002
Overenskomstparterne Dansk Industri og CO-industri vil med udgangspunkt i 4-partsaftalen om integration
2. juli 2002
2. juli 2002