Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 Indholdsredigering ‭[3]‬

 Indholdsredigering ‭[2]‬

 Indholdsredigering ‭[1]‬

 Billedfremviser

OK 2010:

 
Søndag den 22. februar indgår CO-industri og DI – Organisation for erhvervslivet nye to-årige overenskomster, der omfatter 240.000 timelønnede og funktionærer i 6.100 virksomheder landet over.
 
Hovedpunkterne i aftalen:
• I forbindelse med afskedigelser indføres der pr. 1. maj 2010 fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør forskellen mellem dagpenge og lønnen med fradrag af 15 procent. Denne godtgørelsen udbetales for en måned efter 3 års ansættelse, efter 6 års ansættelse udbetales dobbelt fratrædelsesgodtgørelse og efter 8 år tredobbelt fratrædelsesgodtgørelse.
 
• Lærlinge og elever, der ikke allerede er omfattet af pensions- eller forsikringsord-ninger, vil fremover have krav på invalidepension, invalidesum, forsikring ved kritisk sygdom og død.
 
• Pr. 1. marts 2011 skal der indbetales til pension efter 2 måneders ansættelse mod hidtil 9 måneder.
 
• Pr. 1. marts 2011 udvides perioden med betalt forældreorlov med 1 uge til moderen og 1 uge til faderen.
 
• Genetillæg i forbindelse med natarbejde kan konverteres til fridage.
 
• Medarbejdere beskæftiget på natarbejde skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder på natarbejde og herefter regelmæssigt med et tidsrum på højest 2 år.
 
• Grundlovsdag er fremover en fridag for funktionærer i lighed med, hvad der hidtil har været gældende for timelønnede.
 
• Parterne er enige om at nedsætte et Ligelønsnævn til behandling af klager over brud på love og regler om ligeløn.
 
• Varsling af feriefridage ændres således, at feriefridage ikke kan varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, når opsigelsen sker fra arbejdsgiverens side.
 
• Mindstebetaling, der i dag udgør 103,15 kr., forhøjes pr. 1. marts 2010 med kr. 1,10, og pr 1. marts 2011 med kr. 1,75.
 
• Genetillæg reguleres med på 1,5 pct. pr. 1 marts 2010 og med 2 pct. pr 1. marts 2011.
 
• Lærlinge– og elevsatser reguleres pr. 1. marts 2010 med 2 pct. og pr. 1. marts 2011 med 2,5 pct.