Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​OK 2007:

 
25. februar indgår CO-industri og DI nye tre-årige overenskomster for industrien. De omfatter 240.000 timelønnede og funktionærer i 6.100 virksomheder.

Hovedpunkterne:
• Industriens ansatte får en Fritvalgs Lønkonto. Her får de mulighed for at hæve et ekstra beløb ud over lønnen i forbindelse med ferie- og fridage, men de kan også vælge at bruge pengene til pension eller videreføre dem til næste år. Virksomhederne indbetaler 1. maj 0,5 pct. af den ferieberettigede løn på kontoen til hver enkelt medarbejder. Det forhøjes 1. maj 2008 til 0,75 pct. og 1. maj 2009 til 1,0 procent.

• Der øremærkes tre ugers forældreorlov til mænd. Industrien har allerede seks ugers betalt forældreorlov i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov, og dertil lægges tre ekstra uger, som reserveres til faderen. Fremover reserveres tre uger lønnet orlov til kvinderne, tre ugers til mændene og tre uger til deling mellem far eller mor. Hvis far eller mor ikke benytter sig af de personlige tre uger, falder de bort. Betalingen for de ni ugers forældreorlov svarer til den normale løn, dog maks. 135 kr. pr. time eller en månedsløn på 21.645 kroner.

• Industriansatte med minimum 9 måneders anciennitet får fra 2009 ret til to ugers betalt, selvvalgt uddannelse – oven i det, de allerede har. Fra 1. april 2008 skal arbejdsgiverne indbetale 260 kroner pr. medarbejder til Industriens Kompetenceudviklingsfond og fra 1. april 2009 520 kroner. Alle ansatte under industriens overenskomster kan søge tilskud fra fonden og pengene uddeles fra 1. januar 2009.

• Kvinder på barselsdagpenge får udlignet en del af deres pensionsefterslæb, der opstår fordi der ikke indbetales til deres pensionsordning, mens de får barselsdagpenge.

• Tillidsrepræsentanterne styrkes. De får fremover et fast vederlag. Kompensationen skal dække den fritid, tillidsrepræsentanterne bruger på deres faglige arbejde. Der udbetales mellem 8.000 og 30.000 kr. efter valggrundlaget for tillidsrepræsentanten. Pengene tages fra Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond.

• Det slås desuden fast, at det alene er tillidsrepræsentanter, der kan indgå og opsige lokalaftaler på en virksomhed. Det er desuden aftalt, at CO og DI i fællesskab skal køre en hvervekampagne for at skaffe flere tillidsrepræsentanter. Hvor der ikke er tillidsrepræsentant bliver det muligt at vælge en talsrepræsentant.

• Endelig sikres nyvalgte tillidsrepræsentanter 2x2 dages TekSam-kursus om virksomhedernes økonomiske og konkurrencemæssige vilkår og om betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø.

• Det enkelte medlem af et CO-forbund får ret til at tilkalde en repræsentant fra den lokale fagforening til at yde bistand ved problemer på arbejdspladsen.

• Ansatte på skiftehold skal fremover som hovedregel varsles med 5x24 timer ved holdskifte. Samtidig sættes gang i et udvalgsarbejde om skiftende arbejdstider. Man skal se på de helbredsmæssige konsekvenser af at arbejde på skiftehold samt fast aften- og nattehold.

• Elev-, lærlinge- og praktikant-satserne i overenskomsterne hæves med gennemsnitlig 3,5 procent pr. år.
• Satserne for holddrift hæves med 1,50 kr. hvert år. Satser for forskudt tid forhøjes med 0,75 hvert år. Øvrige satser for forskudt tid og holddrift stiger 0,95 kr. hvert år og satsene for overarbejde med 3 procent hvert år.

• Der laves en kodeks for aftaler med udenlandske medarbejdere.

• Der laves et udvalgsarbejde omkring seniorpolitik.

• Pensionsbidraget hæves 1. juli 2008 med sammenlagt 0,3 procent og 1. juli med 0,9 procent. Dermed når det samlede pensionsbidrag op på mindst 12 procent.

• Mindstebetalingen hæves med i alt otte kroner. Fra 95,15 til 98,15 pr. 1. marts 2007, til 100,65 kr. fra 1. marts 2008 og til 103,15 kroner 1. marts 2009. For arbejdere under 18 hæves mindstebetalingen fra 54,80 til 56,50 pr. 1. marts 2007, til 57,95 i 2008 og til 59,40 kr. fra 1. marts 2009.