Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​OK 2004:

 

Ny treårig aftale
Søndag den 1. februar 2004 indgik CO-industri og Dansk Industri en 3-årig overenskomst. Den omfattede direkte 220.000 funktionærer og timelønnede i DI´s medlemsvirksomheder og indirekte andre flere tusinde industriansatte
Parterne vurderer, at aftalen over de tre år vil koste arbejdsgiverne i underkanten af tre pct. i øgede lønomkostninger, hertil kommer resultaterne af de årlige lokale lønforhandlinger på virksomhederne.
 
Hovedelementerne i OK-2004:
* Pensionsbidraget forhøjes på følgende vis:
Timelønnede                    Arbejdsgiverbidrag                      Lønmodtagerbidrag
1. juli 2005                      0,6 pct.                                        0,3 pct.
1. juli 2006                      0,6 pct.                                        0,3 pct.
Funktionærer                  Arbejdsgiverbidrag                        Lønmodtagerbidrag
1. juli 2004                     0,6 pct.                                         0,3 pct.
1. juli 2005                     0,6 pct.                                         0,3 pct.
1. juli 2006                     0,6 pct.                                         0,3 pct.
 
Hermed kommer det samlede bidrag 1. juli 2006 op på 10,8 procent.
 
* Søgnehelligdagsbetalingen for timelønnede hæves pr. 1. januar 2004 fra 3,5 pct. til 4,0 pct. og fremover omfattes den 24. december af søgnehelligdagsbetalingen.
 
* Løn under barsel udvides pr. 1. juli 2004 fra 14 uger til 20 uger. De sidste 6 uger dog max. kr. 125 kr. pr. time.
* Pr. 1. juli 2004 ydes der løn i 4 ugers graviditetsorlov.
 
* Løn under sygdom udvides  pr. 1. juli 2004 fra fem uger til 9 uger.
 
* Løn under forældres indlæggelse på hospital sammen med deres børn i op til en uge med virkning fra 1. juli 2004.
 
* For afskedigede medarbejdere med mindst tre års anciennitet betaler arbejdsgiveren for to ugers efteruddannelse.
 
* Mindstebetaling, der i dag udgør 88,40 kr., forhøjes med kr. 2,25 hver  den 1. marts 2004, 2005, 2006.
 
* Genetillæg reguleres med gennemsnitlig 3 pct. hvert af de tre overenskomstår.
* Lærlinge- og elevsatserne reguleres i gennemsnit med 4,5 pct. pr. år.
* Der indføres en række bestemmelser, der øger muligheden for varierende ugentlig arbejdstid, hvor de lokale parter fastlægger rammerne for aftaler med de enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere.
 
* Der indføres mulighed for at afvige en række af overenskomstens bestemmelser ved lokale aftaler mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden.
 
* Der indføres en række bestemmelser, der skal forhindre arbejdsuro i at bryde ud, samtidig er det aftalt at i tilfælde af, at overenskomststridige arbejdsnedlæggelser fører til produktionstab, der skal indhentes ved overarbejde, skal dette ske uden overarbejdstillæg.
 
* Hvis der i overenskomstperioden ændres i lovgivningen, der væsentligt forringer medarbejdernes dagpenge i forbindelse med hjemsendelser og arbejdsfordeling, eller der gennemføres lovgivning vedrørende arbejdsgivernes omkostninger i forbindelse med barsel, herunder en central barselsfond, træder parterne sammen for at finde en løsning. Hvis der ikke kan findes en løsning suspenderes overenskomstens bestemmelser om disse forhold.
 
CO-industris centralledelse godkendte 2. februar aftalen og fremhævede især de sociale forbedringer og forbedringerne i tryghedsbestemmelserne, der er et resultat af aftalen.
Aftalen til OK 2004 indgik i et samlet mæglingsforslag for LO-DA-området, der blev sendt til urafstemning i april.
 
Ved urafstemningen stemte 57,5 procent af LO´s medlemmer ja til mæglingsforslaget.
I industrien stemte 60,51 procent ja og 38,77 pct. nej. Knapt 41 pct. af de stemmeberettigede CO-medlemmerne stemte.
 
Af CO´s 11 medlemsforbund (i 2004) var der nej-flertal i SiD og B&R. I HK/Privat stemte 89,13 pct. ja og i Teknisk Landsforbund 88,04 pct. ja.