Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​OK 1998:

 

2-årig overenskomst:

Forligsmandens mæglingsforslag med aftalen mellem DI og CO blev stemt ned ved urafstemning med en rekordhøj deltagelse. 41,8 procent af de stemmeberettigede i industrien stemte ja, mens 57,9 procent stemte nej. Det udløste 11 dages storkonflikt og et regeringsindgreb, der gav lettelser i arbejdsgiverne sygedagpengebetaling, skar 0,4 procent af de aftalte stigninger i pensionsbidrag og indførte de nye begreber børnefamilefridage og feriefridage:

Den normale arbejdstid skal lægges mellem kl. 6 og 18. Den normale ugentlige arbejdstid er 37 timer ved almindeligt dagarbejde, på skifteholdenes daghold og ved arbejde på forskudt tid.

Stk. 2 Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige arbejdere eller grupper af arbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode.

Arbejdstid for skiftehold på 2. og 3. skift nedsættes fra 35 til 34 timer.

Juleaftensdag bliver betalt fridag.

Ansatte med uafbrudt beskæftigelse i en virksomhed i mindst 9 måneder har ret til 1 feriefridag hvert år. Der ydes betaling som ved sygdom.

Ansatte med uafbrudt beskæftigelse i virksomheden i mindst 6 måneder og som for et eller flere børn har ret til at holde barns første sygedag har ret til 2 dages frihed i 1998 og fra 1999 til 3 dages frihed.

Mindstelønnen sættes op med to gange 2 kr. til i alt 80,40 kr. pr. time.

Barselslønnen sættes op fra 95 til 115 kr. for timelønnede, for funktionærer fra 15.232 til 18.438 kr. pr. måned.

Genetillæg forhøjes med 8,5 procent.

Lærlinge-, elever- og praktikantlønninger sættes op med op til 18 procent.

Aftale om distance/hjemmearbejde.

Flere penge til uddannelser i industrien.

Pensionsbidraget forhøjes til i alt 5,3 procent, for funktionærer 4,4.