Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

OK 1991:​


1. Den 4-årige overenskomstperiode erstattes med en 2-årig.

2. Lønstyringsbestemmelsen i overenskomsten bortfalder.

3. Etablering af en arbejdsmarkedspension 1. januar 1993.

4. Mindstebetalingssatserne forhøjes.

5. Tillidsmandens indflydelse styrkes.

6. Ret til en uges frihed pr. år til relevant uddannelse.

7. Ved tilskadekomst på arbejdspladsen er arbejdsgiveren pligtig til at betale indtil 2 ugers løn.

8. Overenskomsten indfører regler om weekend-arbejde, såfremt begge parter er interesseret heri.

9. Samtlige satser forhøjes med 6 procent 1. marts 1991.