Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​OK 1987:

 
4-årig overenskomst:
 
1. En arbejdstidsnedsættelse med 2 timer frem til 1990 til 37 timer.
 
2. Der ydes lønkompensation for arbejdstidsnedsættelsen med 186 øre pr. time.
 
3. Mindstebetalingen forhøjes 1. marts 1987.
 
4. Overenskomstens præambel bibeholdes uændret med ret til én årlig lønforhandling.
 
5. Alle overenskomstens tillægssatser forhøjes med ca. 20 procent 1. marts 1987.
 
6. Der aftales midtvejsforhandlinger 1. marts 1989.
 
7. Afdelingsformanden får ret til at drøfte forholdene med ledelsen på den enkelte virksomhed.
 
8. Aftale om betaling af værnefodtøj.
 
9. Forbedring af tillidsmandsbestemmelserne.