Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​OK 1979:

 
Regeringsindgreb:
 
1. Forlængelse af de kollektive overenskomster indtil 1. marts 1981 med de ændringer , om hvilke der inden lovens ikrafttræden var enighed mellem parterne.
 
2. Garantibetalingen forhøjes.
 
3. En fælles beløbsramme på 225 millioner kroner, der fortrinsvis skal komme de lavtlønnede til gode samt anvendes til afhjælpning af opståede uligheder.
 
Ændringer i Ferieloven således at feriegodtgørelsen fra 1. september 1979 forhøjes fra 10 til 12 ½ procent og at optjeningen af ferie forøges med en halv dag pr. måneds beskæftigelse, ligeledes fra dette tidspunkt.
 
Det indebærer, at i ferieåret 1. april 1981 til 31. marts 1982 forhøjes ferien med 1 uge til 5 ugers ferie, ved fuld beskæftigelse i kalenderåret 1980 (optjeningsåret).