Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​OK 1975:

 
Regeringsindgreb:

Regeringen vedtog 7 love, der udgjorde den indkomstpolitiske løsning:

1. Overenskomstloven, der forlænger de kollektive overenskomster. Den automatiske dyrtidsregulering opretholdes. Kompensationstillægget for arbejdstidsforkortelsen forhøjes med 35 øre. Satserne forhøjes.

2. Lov om tjenestemandslønninger, hvor den procentvise dyrtidsregulering opgives, så der fremtidig dyrtidsreguleres med et fast ørebeløb.

3. Lov om avancestop.

4. Lov om begrænsning af udbytter og vederlag.

5. Lov om 0-stilling af pristallet.

6. Lov om pengeinstitutternes rentemarginal.

7. Ændring i pensionsloven og regulering af grundpensioner og tillæg.