Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Ligeløn

 

"Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi." Sådan har der stået i industriens overenskomster siden 2010, hvor CO-industri og Dansk Industri blev enige om at indarbejde ligelønsloven i overenskomsterne.

 

Det betyder, at der ikke må være forskel på mænd og kvinders løn, medmindre det kan forklares med forhold, der ikke er relateret direkte eller indirekte til deres køn.

 

Ligelønsstatisk

I overenskomsterne er der aftalt en kønsopdelt ligelønsstatistik, der kan være med til at afdække ligelønsproblemer på arbejdspladsen:

En arbejdsgiver med mindst 35 ansatte skal udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for grupper med mindst 10 personer af hvert køn opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode. Ledelsen kan selv udarbejde lønstatistikken eller rekvirere den fra Danmarks Statistik uden beregning. 

Statistikken skal behandles i Samarbejdsudvalget.

 

Hvis ledelse og medarbejdere er enige om det, kan den kønsopdelte ligelønsstatisk erstattes af en ligestillingsredegørelse. Redegørelsen skal både indeholde en beskrivelse af de vilkår, der har betydning for aflønning af mænd og kvinder samt konkrete handlingsorienterede initiativer. Initiativerne kan have op til tre års varighed. Redegørelsen skal omfatte alle virksomhedens medarbejdere og behandles i Samarbejdsudvalget.

 

Ligelønsnævnet

Alle sager om uligeløn på industriens område føres i det fagretlige system og ikke ved de almindelige domstole.
 
Overenskomstparterne har oprettet et ligelønsnævn, der behandler sager om brud på og fortolkning af overenskomstens ligelønsbestemmelser. Det gælder både for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Opnås der ikke enighed ved den indledende fagretlige behandling, bliver ligelønssager afgjort i ligelønsnævnet.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Du kan læse mere om Ligeløn i vores pjece om Ligeløn.

 

Du kan finde råd og vejledning til arbejdet med ligeløn på CO-industris lukkede hjemmeside.

 

Du er også velkommen til at kontakte os:

 

Faglig sekretær
Carlo Søndergaard
Tlf.nr. 3363 8042
E-mail: cas@co-industri.dk