Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Damer smal.jpgESU - Europæiske Samarbejdsudvalg

 

Formålet med et Europæisk Samarbejdsudvalg er, at medarbejderne bliver informeret og hørt om beslutninger, der har betydning for deres arbejdsliv, via møder med koncernens øverste, centrale ledelse.

 

Samtidig får medarbejderrepræsentanter i det Europæiske Samarbejdsudvalg ret til at holde møde med kolleger fra koncernens andre europæiske virksomheder.

 

Opgaver i Europæiske Samarbejdsarbejdsudvalg

Det Europæiske Samarbejdsudvalg og den centrale ledelse i koncernen drøfter spørgsmål, der vedrører hele koncernen eller flere lande i koncernen. De emner der typisk drøftes er:

• Den økonomiske og finansielle situation
• Den forventede salgsudvikling
• De kommende investeringsplaner
• Den aktuelle og fremtidige beskæftigelsessituation
• De kommende fusionsplaner
• Ændringer i organisationen
• Overvejelser om indførelse af nye arbejdsmetoder
• Nedskæringer eller lukninger af afdelinger
• Masseafskedigelser 
• Arbejdsmiljøproblemer og sundhedsspørgsmål

 

Det Europæiske Samarbejdsudvalg forhandler ikke løn og andre forhold, der reguleres i overenskomsten.

 

Oprettelse af Europæiske Samarbejdsarbejdsudvalg

Europæiske Samarbejdsudvalg kan etableres i virksomheder der har aktiviteter i flere europæiske lande. Virksomheden skal have over 1000 ansatte inden for EU/EØS og der skal mindst være 150 ansatte i to forskellige EU/EØS land, for at der kan oprettes et Europæisk Samarbejdsudvalg.

 

Muligheden for at oprette Europæiske Samarbejdsudvalg følger af et EU-direktiv. Baggrunden for direktivet er, at danske og udenlandske virksomheder i større og større grad operer på det europæiske og internationale marked. Det betyder, at beslutninger truffet i et land i stigende grad har konsekvenser for arbejdstagere i andre lande.

 

 papirer smal.jpg

 
 
Mere information

EWC logo.png

 

 

Du kan læse mere om Europæiske Samarbejdsudvalg i vores pjece om ESU.

 

Du kan finde råd og vejledning til dit ESU-arbejde på CO-industris lukkede hjemmeside.

 

Du er også velkommen til at kontakte os:

 

CO-industri

Tlf.nr. 3363 80 00
E-mail: co@co-industri.dk