Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vederlag

 

Et aktie- eller et anpartsselskabs ledelse kan aflønnes med fast eller variabelt vederlag. Aflønningen må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter arbejdets art og omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til kapitalselskabets - og i moderselskaber koncernens - økonomiske stilling. Er der tale om et børsselskab, gælder der særlige regler om vederlag ved indførelse af incitamentsaflønning.

Vederlaget til bestyrelsen eller tilsynsrådet kan enten være fastsat i vedtægterne eller vedtages på generalforsamlingen, hvilket sker i forbindelse med, at årsrapporten godkendes og efter indstilling fra bestyrelsen.

Ligestillingsprincippet mellem bestyrelsesmedlemmer betyder, at medarbejder-repræsentanter har krav på samme vederlag som andre, dog kan der gives et særligt vederlag, hvis dette er sagligt begrundet i forskelle i arbejdets art og omfang. I praksis kan der ydes et højere vederlag til formand, næstformand og medlemmer af udvalg.

Der er ikke noget til hinder for, at medarbejderrepræsentanter får vederlag, mens de øvrige medlemmer afstår fra aflønning. Tilsvarende kan en medarbejder-repræsentant frivilligt frasige sig sit vederlag.

Der må ikke ske fradrag i vederlaget for medarbejderrepræsentanter begrundet i, at møderne holdes i arbejdstiden, og repræsentanterne ikke samtidig bliver trukket i arbejdsløn. Derimod kan medarbejderne blive trukket i løn for den arbejdstid, der går til bestyrelsesmøder.

I en række kapitalselskaber oplyses alene om størrelsen af det samlede vederlag. I henhold til anbefalingerne om god selskabsledelse opfordres børsselskaber til at specificere aflønningen til det enkelte bestyrelsesmedlem.
​​