Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Sprog

 

Møder i bestyrelsen eller tilsynsrådet skal som udgangspunkt afholdes på dansk.
Samtidig kan et flertal i bestyrelsen eller tilsynsrådet beslutte, at møder skal afholdes på et andet sprog end dansk, hvis der gives mulighed for simultantolkning til og fra dansk for samtlige deltagere. Afholdelse af møder på et andet sprog end dansk uden simultantolkning kræver enighed blandt alle bestyrelsesmedlemmer.

På grund af det nordiske sprogfællesskab forudsættes det med hensyn til dansk, svensk og norsk, at ethvert medlem kan tale et af disse sprog. Hvis mødet holdes på dansk, kan der ikke stilles krav om, at de norsk- eller svensktalende medlemmer taler dansk.

Møder i bestyrelsen kan dog afholdes på svensk, norsk eller engelsk uden simultantolkning, såfremt sproget er angivet som koncernsprog i selskabets vedtægter.

De dokumenter, der anvendes til brug for arbejdet i bestyrelsen, skal være på dansk. Hvis de ikke er det, kan et bestyrelsesmedlem kræve, at dokumenterne oversættes til dansk. Såfremt dokumenterne er udformet på svensk, norsk eller engelsk, og sproget er selskabets koncernsprog, kan oversættelse ikke forlanges.

Anbefalingerne om god selskabsledelse indeholder et afsnit om uddannelse af medlemmer af det øverste ledelsesorgan. Det anbefales, at der årligt foretages en vurdering af, om medlemmerne af det øverste ledelsesorgans kompetencer og sagkundskab bør opdateres, for eksempel sprogkundskaber. Find anbefalingerne her