Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

​Ligestillingsprincippet

Ifølge selskabsloven har alle medlemmer af bestyrelsen – både de generalforsamlingsvalgte og medarbejderrepræsentanter - samme rettigheder og pligter. Det gælder retten til honorar, beføjelse til at kræve oplysninger om selskabet, at tegne selskabet i overensstemmelse med tegningsretten, at deltage på en kvalificeret måde i arbejdet, at iagttage regler om inhabilitet, at varetage tavshedspligt, at stemme.

Medarbejderrepræsentanterne har ikke nogen særlig forpligtelse til at varetage medarbejdernes interesser. De skal varetage selskabets interesser også selvom dette isoleret set kan komme medarbejderne til skade, fx i form af virksomhedslukning. Realiteten er dog nok den, at medarbejderrepræsentanterne ofte har en medarbejdervenlig vinkel i arbejdet, og at dette accepteres af de øvrige medlemmer.