Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Inhabilitet

 

Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og sig selv eller om søgsmål mod sig selv. Det samme er tilfældet i relation til aftaler med eller søgsmål mod tredjemand, hvis medlemmet har en væsentlig interesse heri, der kan stride mod selskabets interesse. I så fald er medlemmet inhabil. Bestyrelsen eller tilsynsrådet afgør selv spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt.
 
Medarbejderrepræsentanter er inhabile i spørgsmål om arbejdsretlige konflikter, spørgsmål om hvorvidt selskabet skal melde sig ind i en arbejdsgiverorganisation og forhandling af kollektive aftaler med arbejdstagerorganisationer. De kan derfor ikke deltage i behandling af disse spørgsmål.
 
Det er dog sjældent, at medarbejderrepræsentanter er inhabile. De er for eksempel ikke inhabile i behandlingen af spørgsmål om generelle personalemæssige forhold, herunder ansættelse eller afskedigelse af direktionen, løn- og ansættelsesvilkår for medarbejderne og personalenedskæringer.
 
Et inhabilt medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet kan godt deltage i en helt indledende drøftelse af det spørgsmål, der medfører inhabilitet og har også ret til at aflevere et notat om det faktiske forløb i sagen.