Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Formålet med medarbejderrepræsentation

 
Formålet med medarbejderrepræsentation i bestyrelsen eller tilsynsrådet er at give de medarbejdere, som er valgt hertil, indsigt i og indflydelse på beslutninger, der angår det selskab eller den koncern, hvori de er ansat.
 
Endvidere indebærer ordningen med medarbejderrepræsentation, at samtlige medarbejdere i selskabet og/eller koncernen bliver informeret om de beslutninger, der træffes i bestyrelsen eller tilsynsrådet.
 
Samtidig – og nok så vigtigt – giver ordningen de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet direkte adgang til oplysninger fra medarbejderne, som de ellers ikke ville modtage.
 
Reglerne om medarbejderrepræsentation har eksisteret siden 70’erne og har henover årene fået stadig større betydning som et vigtigt led i det faglige arbejde. Derfor er det i mange danske selskaber tillidsrepræsentanterne, som vælges ind i bestyrelsen eller tilsynsrådet.
 
Der gælder intet krav herom, men der er næppe nogen tvivl om, at det kan være til stor gavn for alle, at det er tillidsrepræsentanterne, der bestrider denne opgave, da de kan anvende den viden og indflydelse, de har fra det faglige arbejde i denne sammenhæng.