Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Beskyttelse af medarbejderrepræsentanter

 

Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres ansættelsesforhold på samme måde som tillidsrepræsentanter. Suppleanter er beskyttet på samme måde som medarbejderrepræsentanter. Det gælder dog kun for et antal af suppleanter, der svarer til antallet af medarbejderrepræsentanter.

Beskyttelsen mod afskedigelse er ikke absolut - afskedigelse kan ske. Som udgangspunkt skal der foreligge ”tvingende årsager”, hvilket betyder, at der skal være meget stærke grunde til opsigelse over for den pågældende (og stærkere end over for øvrige medarbejdere). Selskabet har bevisbyrden for, at betingelsen er opfyldt.

Sager om afskedigelser af medarbejderrepræsentanter afgøres ad fagretlig vej efter de arbejdsretlige regler eller ved de almindelige domstole.

Herudover kan der være tilfælde, hvor medarbejderrepræsentanter ikke nyder en særlig beskyttelse. For eksempel hvis der ikke er overenskomst. Hvis det er tilfældet, har medarbejderrepræsentanten ingen beskyttelse, dog vil kravet til saglighed i opsigelsen nok være skærpet.