Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansvar

 
Hvis bestyrelsen eller tilsynsrådet handler i strid med selskabslovgivningen og påfører selskabet forpligtelser og/eller ansvar, der strider mod selskabets interesse, kan medlemmerne ifalde erstatningsansvar og i grove tilfælde strafansvar. Dette gælder også for medarbejderrepræsentanter, da de har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet.
 
I praksis kan det dog blive tillagt betydning, at medarbejderrepræsentanter ikke har den fornødne indsigt i de trufne dispositioner eller ikke er blevet inddraget fuldt ud i debatten.
 
Men uanset dette er det vigtigt, at man som medarbejderrepræsentant er i stand til at påtage sig de naturlige pligter, der udspringer af bestyrelseshvervet. Man må uddanne sig hertil, og hvis man ikke vil påtage sig pligterne, må man undlade at kandidere til bestyrelsen eller tilsynsrådet.
 
Det centrale område for ansvaret er i dag kontrol. Derfor er det vigtigt, at en medarbejderrepræsentant er opmærksom på at sikre procedurer i bestyrelsesarbejdet, der underbygger, at den fornødne kontrol foretages. Eksempelvis i forhold til at budgetterne overholdes.